Tủ sấy Taisite

mỗi trang
Tủ sấy Taisite hiện số 43 lít 101-0A

Tủ sấy Taisite hiện số 43 lít 101-0A

- Thể tích : 43 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

6,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy Taisite hiện số 43 lít 101-0AB

Tủ sấy Taisite hiện số 43 lít 101-0AB

- Thể tích : 43 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

8,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy Taisite hiện số 70 lít 101-1A

Tủ sấy Taisite hiện số 70 lít 101-1A

- Thể tích : 71 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

7,800,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy Taisite hiện số 70 lít 101-1AB

Tủ sấy Taisite hiện số 70 lít 101-1AB

- Thể tích : 71 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

9,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy Taisite hiện số 70 lít 101-1AB

Tủ sấy Taisite hiện số 70 lít 101-1AB

- Thể tích : 71 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

9,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy Taisite hiện số 136 lít 101-2A

Tủ sấy Taisite hiện số 136 lít 101-2A

- Thể tích : 136 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

9,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy Taisite hiện số 225 lít 101-3A

Tủ sấy Taisite hiện số 225 lít 101-3A

- Thể tích : 225 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

13,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy Taisite hiện số 225 lít 101-3AB

Tủ sấy Taisite hiện số 225 lít 101-3AB

- Thể tích : 225 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

17,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy Taisite hiện số 43 lít 202-0A

Tủ sấy Taisite hiện số 43 lít 202-0A

- Thể tích : 43 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

6,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy Taisite hiện số 43 lít 202-0AB

Tủ sấy Taisite hiện số 43 lít 202-0AB

- Thể tích : 43 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

8,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy Taisite hiện số 70 lít 202-1A

Tủ sấy Taisite hiện số 70 lít 202-1A

- Thể tích : 71 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

7,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy Taisite hiện số 70 lít 202-1AB

Tủ sấy Taisite hiện số 70 lít 202-1AB

- Thể tích : 71 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

9,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy Taisite hiện số 136 lít 202-2AB

Tủ sấy Taisite hiện số 136 lít 202-2AB

- Thể tích : 136 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

10,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy hiện số Taisite 225 lít LÍT 202-3AB

Tủ sấy hiện số Taisite 225 lít LÍT 202-3AB

- Thể tích : 225 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

11,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy hiện số Taisite 30 lít WGL–30B

Tủ sấy hiện số Taisite 30 lít WGL–30B

- Dung tích : 30 lít - Nhiệt độ hoạt động : 10 – 300 độ C - Độ phân giải nhiệt độ : 0,10 C - Độ chính xác phân phối nhiệt : ≤ ± 2,5% - Lỗ thong hơi đường kính 28mm x 1 lỗ - Kích thước trong : 310 x 310 x 310 mm - Kích thước ngoài : 460 x 510 x 695 mm

8,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy dung tích lớn Taisite 7900 lít DGF-7AB

Tủ sấy dung tích lớn Taisite 7900 lít DGF-7AB

- Dung tích : 7900 lít - Nhiệt độ hoạt động : 10 – 250 độ C - Độ phân giải nhiệt độ : 0,10 C - Độ chính xác phân phối nhiệt : ≤ ± 2% - Lỗ thong hơi đường kính 50mm x2 lỗ - Kích thước trong : 1600 x 1600 x 1600 mm

305,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy dung tích lớn Taisite 3100 lít DGF-6AB

Tủ sấy dung tích lớn Taisite 3100 lít DGF-6AB

- Dung tích : 3100 lít - Nhiệt độ hoạt động : 10 – 250 độ C - Độ phân giải nhiệt độ : 0,10 C - Độ chính xác phân phối nhiệt : ≤ ± 2% - Lỗ thong hơi đường kính 50mm x2 lỗ - Kích thước trong : 1600 x 1200 x 1600 mm - Kích thước ngoài : 2192 x 2150 x 1960 mm

235,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy dung tích lớn Taisite 1700 lít DGF-5AB

Tủ sấy dung tích lớn Taisite 1700 lít DGF-5AB

- Dung tích : 1700 lít - Nhiệt độ hoạt động : 10 – 250 độ C - Độ phân giải nhiệt độ : 0,10 C - Độ chính xác phân phối nhiệt : ≤ ± 2% - Lỗ thong hơi đường kính 50mm x2 lỗ - Kích thước trong : 1200 x 1200 x 1200 mm - Kích thước ngoài : 1793 x 1492 x 1500 mm

165,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy dung tích lớn Taisite 1000 lít DGF-4AB

Tủ sấy dung tích lớn Taisite 1000 lít DGF-4AB

- Dung tích : 1000 lít - Nhiệt độ hoạt động : 10 – 250 độ C - Độ phân giải nhiệt độ : 0,10 C - Độ chính xác phân phối nhiệt : ≤ ± 2% - Lỗ thong hơi đường kính 50mm x2 lỗ - Kích thước trong : 1000 x 1000 x 1000 mm - Kích thước ngoài : 1593 x 1292 x 1300 mm

70,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy hiện số Taisite 225 lít 202-3A1

Tủ sấy hiện số Taisite 225 lít 202-3A1

- Dung tích: 225 lít - Nhiệt độ hoạt động : 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ : 0,1 ℃ - Độ chính xác của việc phân phối nhiệt độ: ± 3,5% - Kích thước trong: 600 x 500 x 750mm - Kích thước ngoài: 862 x 622 x 985mm

10,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy hiện số Taisite 136 lít 202-2AB1

Tủ sấy hiện số Taisite 136 lít 202-2AB1

- Dung tích: 136 lít - Nhiệt độ hoạt động : 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ : 0,1 ℃ - Độ chính xác của việc phân phối nhiệt độ: ± 3,5% - Kích thước trong: 550 x 450 x 550mm - Kích thước ngoài: 852 x 572 x 786 mm

10,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy hiện số Taisite 43 lít 202-0AB1

Tủ sấy hiện số Taisite 43 lít 202-0AB1

- Dung tích: 43 lít - Nhiệt độ hoạt động : 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ : 0,1 ℃ - Độ chính xác của việc phân phối nhiệt độ: ± 3,5% - Kích thước trong: 350 x 350 x 350mm - Kích thước ngoài: 652 x 472 x 587mm

8,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy hiện số Taisite 70 lít 202-1A1

Tủ sấy hiện số Taisite 70 lít 202-1A1

- Dung tích: 71 lít - Nhiệt độ hoạt động : 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ : 0,1 ℃ - Độ chính xác của việc phân phối nhiệt độ: ± 3,5% - Kích thước trong: 450 x 350 x 450mm - Kích thước ngoài: 752 x 472 x 687 mm

6,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy hiện số Taisite 43 lít 202-0A1

Tủ sấy hiện số Taisite 43 lít 202-0A1

- Dung tích: 43 lít - Nhiệt độ hoạt động : 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ : 0,1 ℃ - Độ chính xác của việc phân phối nhiệt độ: ± 3,5% - Kích thước trong: 350 x 350 x 350mm - Kích thước ngoài: 652 x 472 x 587mm

5,800,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy hiện số Taisite 225 lít 101-3AB

Tủ sấy hiện số Taisite 225 lít 101-3AB

- Dung tích: 225 lít - Nhiệt độ max: 250 độ C - Độ chính xác nhiệt độ: ±1 độ C - Kích thước trong: 600 x 500 x 750mm - Kích thước ngoài: 862 x 622 x 985mm

16,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy hiện số Taisite 225 lít 101-3A

Tủ sấy hiện số Taisite 225 lít 101-3A

- Dung tích: 225 lít - Nhiệt độ max: 250 độ C - Độ chính xác nhiệt độ: ±1 độ C - Kích thước trong: 600 x 500 x 750mm - Kích thước ngoài: 862 x 622 x 985mm

12,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy hiện số Taisite 136 lít 101-2AB

Tủ sấy hiện số Taisite 136 lít 101-2AB

- Dung tích: 136 lít - Nhiệt độ max: 250 độ C - Độ chính xác nhiệt độ: ±1 độ C - Kích thước trong: 550 x 450 x 550mm - Kích thước ngoài: 852 x 572 x 786 mm

12,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy hiện số Taisite 136 lít 101-2A

Tủ sấy hiện số Taisite 136 lít 101-2A

- Dung tích: 136 lít - Nhiệt độ max: 250 độ C - Độ chính xác nhiệt độ: ±1 độ C - Kích thước trong: 550 x 450 x 550mm - Kích thước ngoài: 852 x 572 x 786 mm

9,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy hiện số Taisite 70 lít 101-1AB

Tủ sấy hiện số Taisite 70 lít 101-1AB

- Dung tích: 71 lít - Nhiệt độ max: 250 độ C - Độ chính xác nhiệt độ: ±1 độ C - Kích thước trong: 450 x 350 x 450mm - Kích thước ngoài: 752 x 472 x 687 mm

9,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy hiện số Taisite 70 lít 101-1A

Tủ sấy hiện số Taisite 70 lít 101-1A

- Dung tích: 71 lít - Nhiệt độ max: 250 độ C - Độ chính xác nhiệt độ: ±1 độ C - Kích thước trong: 450 x 350 x 450mm - Kích thước ngoài: 752 x 472 x 687 mm

6,800,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy hiện số Taisite 43 lít 101-0AB

Tủ sấy hiện số Taisite 43 lít 101-0AB

- Dung tích: 43 lít - Nhiệt độ max: 250 độ C - Độ chính xác nhiệt độ: ±1 độ C - Kích thước bên trong: 350×350×350 mm - Kích thước bên ngoài: 652 x 472 x 587mm

7,800,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy hiện số Taisite 43 lít 101-0A

Tủ sấy hiện số Taisite 43 lít 101-0A

- Dung tích: 43 lít - Nhiệt độ max: 250 độ C - Độ chính xác nhiệt độ: ±1 độ C - Kích thước bên trong: 350×350×350 mm - Kích thước bên ngoài: 652 x 472 x 587mm

6,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy chân không Taisite 90 lít DZ–3All

Tủ sấy chân không Taisite 90 lít DZ–3All

- Dung tích : 91lít - Nhiệt độ hoạt động : RT + 10 – 250 độ C - Dải chân không : < 133PA - Độ phân giải nhiệt : 0,10C - Kích thước trong : 450 x 450 x 450mm - Kích thước ngoài : 640 x 590 x 780mm

25,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy chân không Taisite 52 lít DZ-2AII

Tủ sấy chân không Taisite 52 lít DZ-2AII

- Dung tích : 52 lít - Nhiệt độ hoạt động : RT + 10 – 250 độ C - Dải chân không : < 133PA - Độ phân giải nhiệt : 0,10C - Kích thước trong : 415 x 370 x 340mm - Kích thước ngoài : 560 x 540 x 680mm

16,000,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0942.931.419

Tel Hà Nội

Tel Hà Nội - (024) 3200 5678

Tel HCM

Tel HCM - (028) 6686 9955

Email

Email - vattukhoahocquocte@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 47
  • Hôm nay 1,087
  • Hôm qua 903
  • Trong tuần 6,920
  • Trong tháng 19,208
  • Tổng cộng 616,997

Top

   (0)