Tủ sấy Daihan - Hàn Quốc

mỗi trang
Tủ sấy Labtech 80 lít LDO-080N

Tủ sấy Labtech 80 lít LDO-080N

- Thể tích làm việc: 80 lít - Công suất: 1,5 KW - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +5°C 250°C - Độ chính xác nhiệt độ: ± 1,0°C - Độ đồng đều nhiệt độ: ± 3,0°C - Số kệ cung cấp: 2 - Điều khiển kỹ thuật số: PID multi Function controler

22,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy Daihan 50 lít WON-50 Call

Tủ sấy Daihan 50 lít WON-50

- Dung tích: 50 lít - Kiểu đối lưu tự nhiên - Nhiệt độ max: 230°C - Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C - Độ đồng đều nhiệt độ: ± 2°C - Cảm biến nhiệt độ: PT 100

Vui lòng gọi
Tủ sấy Daihan 305 lít WON-305 Call

Tủ sấy Daihan 305 lít WON-305

- Dung tích: 305 lít Kiểu đối lưu tự nhiên - Nhiệt độ max: 230°C - Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C - Độ đồng đều nhiệt độ: ± 2°C - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Vui lòng gọi
Tủ sấy Daihan 155 lít WON-155 Call

Tủ sấy Daihan 155 lít WON-155

- Dung tích: 155 lít - Kiểu đối lưu tự nhiên - Nhiệt độ max: 230°C - Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C - Độ đồng đều nhiệt độ: ± 2°C - Cảm biến nhiệt độ: PT100 - Kích thước bên trong tủ (WxDxH): 550 x 470 x 600mm - Kích thước ngoài nồi (WxDxH): 720 x 670 x 910mm

Vui lòng gọi
Tủ sấy Daihan 105 lít WON-105 Call

Tủ sấy Daihan 105 lít WON-105

- Dung tích: 105 lít - Kiểu đối lưu tự nhiên - Nhiệt độ max: 230°C - Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C - Độ đồng đều nhiệt độ: ± 2°C - Cảm biến nhiệt độ: PT 100

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Daihan Smart 70 lít ThermoStable OV-70 Call

Tủ sấy chân không Daihan Smart 70 lít ThermoStable OV-70

- Dung tích: 70 Lít - Khoảng chân không: 10 ~ 750 mmHg - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 200℃ - Độ chính xác ±0.5℃ ở 100℃ - Độ đồng nhất ±2.0℃ ở 100℃ - Sensor: PT100

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Daihan Smart 30 lít ThermoStable OV-30 Call

Tủ sấy chân không Daihan Smart 30 lít ThermoStable OV-30

- Dung tích: 30 Lít - Khoảng chân không: 10 ~ 750 mmHg - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 200℃ - Độ chính xác ±0.5℃ ở 100℃ - Độ đồng nhất ±2.0℃ ở 100℃ - Sensor: PT100

Vui lòng gọi
Tủ sấy Daihan Smart 155 lít ThermoStable SON-W155 Call

Tủ sấy Daihan Smart 155 lít ThermoStable SON-W155

- Dung tích: 155 Lít - Kích thước bên trong tủ (dài/rộng/cao) (mm): 550×474×600 - Kích thước bên ngoài tủ (dài/rộng/cao) (mm): 718×777×947 - Công suất gia nhiệt: 1.6kW - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 230℃ - Độ chính xác ±0.5℃ ở 100℃; ±0.8℃ ở 150℃ - Sensor: PT100

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Daihan Smart 18 lít ThermoStable OV-20 Call

Tủ sấy chân không Daihan Smart 18 lít ThermoStable OV-20

- Dung tích: 18.6 Lít - Khoảng chân không: 10 ~ 750 mmHg - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 200℃ - Độ chính xác ±0.5℃ ở 100℃ - Độ đồng nhất ±2.0℃ ở 100℃ - Sensor: PT100 Công suất gia nhiệt: 300W x 2ea

Vui lòng gọi
Tủ sấy Daihan Smart 105 lít ThermoStable SON-W105 Call

Tủ sấy Daihan Smart 105 lít ThermoStable SON-W105

- Dung tích: 105 Lít - Kích thước bên trong tủ (dài/rộng/cao) (mm): 485×409×535 - Kích thước bên ngoài tủ (dài/rộng/cao) (mm): 653×712×882 - Công suất gia nhiệt: 1.4kW - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 230℃ - Độ chính xác ±0.5℃ ở 100℃; ±0.8℃ ở 150℃ - Sensor: PT100

Vui lòng gọi
Tủ sấy Daihan Smart 105 lít ThermoStable SON-105 Call

Tủ sấy Daihan Smart 105 lít ThermoStable SON-105

- Dung tích: 105 Lít - Kích thước bên trong tủ (dài/rộng/cao) (mm): 485×409×535 - Kích thước bên ngoài tủ (dài/rộng/cao) (mm): 653×712×882 - Công suất gia nhiệt: 1.4kW - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 230℃ - Độ chính xác ±0.5℃ ở 100℃; ±0.8℃ ở 150℃ - Sensor: PT100

Vui lòng gọi
Tủ sấy Daihan Smart 50 lít ThermoStable SON-50 Call

Tủ sấy Daihan Smart 50 lít ThermoStable SON-50

- Dung tích: 50 Lít - Kích thước bên trong tủ (dài/rộng/cao) (mm): 370×350×420 - Kích thước bên ngoài tủ (dài/rộng/cao) (mm): 518×647×724 - Công suất gia nhiệt: 650W - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 230℃ - Độ chính xác ±0.5℃ ở 100℃; ±0.6℃ ở 150℃ - Sensor: PT100

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không 70 lít Smart Daihan SOV-70 Call

Tủ sấy chân không 70 lít Smart Daihan SOV-70

- Dung tích: 70 Lít - Khoảng chân không: 10 ~ 750 mmHg - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 200℃, độ chính xác ±0.5℃ ở 100℃, độ đồng nhất ±2.0℃ ở 100℃ - Sensor: PT100 - Công suất gia nhiệt: 400W x 4ea - Thời gian gia nhiệt: 50 phút ở 100℃, 90 phút ở 150℃

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không 30 lít Smart Daihan SOV-30 Call

Tủ sấy chân không 30 lít Smart Daihan SOV-30

- Dung tích: 30 Lít - Khoảng chân không: 10 ~ 750 mmHg - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 200℃, độ chính xác ±0.5℃ ở 100℃, độ đồng nhất ±2.0℃ ở 100℃ - Sensor: PT100 - Công suất gia nhiệt: 300W x 2ea - Thời gian gia nhiệt: 50 phút tới 100℃, 90 phút tới 150℃

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không 18 lít Smart Daihan SOV-20 Call

Tủ sấy chân không 18 lít Smart Daihan SOV-20

- Dung tích: 18.6 Lít - Khoảng chân không: 10 ~ 750 mmHg - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 200℃, độ chính xác ±0.5℃ ở 100℃, độ đồng nhất ±2.0℃ ở 100℃ - Sensor: PT100 - Công suất gia nhiệt: 300W x 2ea - Thời gian gia nhiệt: 50 phút tới 100℃, 90 phút tới 150℃

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không 70 lít Daihan OV-70 Call

Tủ sấy chân không 70 lít Daihan OV-70

- Dung tích: 70 Lít - Khoảng chân không: 10 ~ 750 mmHg - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 200℃, độ chính xác ±0.5℃ ở 100℃, độ đồng nhất ±2.0℃ ở 100℃ - Sensor: PT100 - Công suất gia nhiệt: 400W x 4ea - Thời gian gia nhiệt: 50 phút ở 100℃, 90 phút ở 150℃

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không 30 lít Daihan OV-30 Call

Tủ sấy chân không 30 lít Daihan OV-30

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 30 LÍT

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không 18 lít Daihan OV-20 Call

Tủ sấy chân không 18 lít Daihan OV-20

- Dung tích: 18.6 Lít - Khoảng chân không: 10 ~ 750 mmHg - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 200℃, độ chính xác ±0.5℃ ở 100℃, độ đồng nhất ±2.0℃ ở 100℃ - Sensor: PT100 - Công suất gia nhiệt: 300W x 2ea - Thời gian gia nhiệt: 50 phút tới 100℃, 90 phút tới 150℃

Vui lòng gọi
Tủ sấy công nghiệp 1176 lít Daihan WOF-L1000 Call

Tủ sấy công nghiệp 1176 lít Daihan WOF-L1000

- Dung tích: 1176 Lít - Dòng không khí: Cơ chế đối lưu cưỡng bức bằng quạt - Motor quạt tuần hoàn khí: 3 quạt x 1/3 HP - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 250℃, độ chính xác ±1.0℃ tại 150℃ - Sensor: PT100 - Công suất gia nhiệt: 7kW - Hẹn giờ lên đến 99 giờ 59 phút hoặc chạy liên tục

Vui lòng gọi
Tủ sấy công nghiệp 840 lít Daihan WOF-L800 Call

Tủ sấy công nghiệp 840 lít Daihan WOF-L800

- Dung tích: 840 Lít - Dòng không khí: Cơ chế đối lưu cưỡng bức bằng quạt - Motor quạt tuần hoàn khí: 2 quạt x 1/3 HP - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 250℃, độ chính xác ±1.0℃ tại 150℃ - Sensor: PT100 - Công suất gia nhiệt: 5kW - Hẹn giờ lên đến 99 giờ 59 phút hoặc chạy liên tục

Vui lòng gọi
Tủ sấy công nghiệp 486 lít Daihan WOF-L400 Call

Tủ sấy công nghiệp 486 lít Daihan WOF-L400

- Dung tích: 486 Lít - Dòng không khí: Cơ chế đối lưu cưỡng bức bằng quạt - Motor quạt tuần hoàn khí: 1/3 HP - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 250℃, độ chính xác ±1.0℃ tại 150℃ - Sensor: PT100 - Công suất gia nhiệt: 3kW - Hẹn giờ lên đến 99 giờ 59 phút hoặc chạy liên tục

Vui lòng gọi
Tủ sấy 800 lít Daihan WOC-560 Call

Tủ sấy 800 lít Daihan WOC-560

- Dung tích: 800 Lít - Dòng không khí: High Clean Air Convection Mechanism (Cơ chế đối lưu không khí sạch) - Bộ lọc sạch không khí: Bộ lọc HEPA 100 cho nhiệt độ cao - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 250℃, độ chính xác ±0.1℃ - Sensor: PT100 - Công suất gia nhiệt/ Công suất tiêu thụ: 9.4kW

Vui lòng gọi
Tủ sấy 560 lít Daihan WOC-560 Call

Tủ sấy 560 lít Daihan WOC-560

- Dung tích: 560 Lít - Dòng không khí: High Clean Air Convection Mechanism (Cơ chế đối lưu không khí sạch) - Bộ lọc sạch không khí: Bộ lọc HEPA 100 - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 250℃, độ chính xác ±0.1℃ - Sensor: PT100 - Công suất gia nhiệt/ Công suất tiêu thụ: 6.5kW

Vui lòng gọi
Tủ sấy 155 lít Smart Daihan SON-W155 Call

Tủ sấy 155 lít Smart Daihan SON-W155

- Dung tích: 155 Lít - Kích thước bên trong tủ (dài/rộng/cao) (mm): 550×474×600 - Kích thước bên ngoài tủ (dài/rộng/cao) (mm): 718×777×947 - Công suất gia nhiệt: 1.6kW - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 230℃, độ chính xác ±0.5℃ ở 100℃; ±0.8℃ ở 150℃ - Sensor: PT100 - Thời gian gia nhiệt: 35 phút tới 100℃, 50 phút tới 150℃

Vui lòng gọi
Tủ sấy 105 lít Smart Daihan SON-W105 Call

Tủ sấy 105 lít Smart Daihan SON-W105

- Dung tích: 105 Lít - Công suất gia nhiệt: 1.4kW - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5℃ đến 230℃, độ chính xác ±0.5℃ ở 100℃; ±0.8℃ ở 150℃ - Sensor: PT100 - Thời gian gia nhiệt: 30 phút tới 100℃, 45 phút tới 150℃

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0942.931.419

Tel Hà Nội

Tel Hà Nội - (024) 3200 5678

Tel HCM

Tel HCM - (028) 6686 9955

Email

Email - vattukhoahocquocte@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 11
  • Hôm nay 1,046
  • Hôm qua 903
  • Trong tuần 6,879
  • Trong tháng 19,167
  • Tổng cộng 616,956

Top

   (0)