Tủ hút nhập ngoại

mỗi trang
Tủ hút khí độc 1,0m Biobase FH1000(P)

Tủ hút khí độc 1,0m Biobase FH1000(P)

- Chiều cao bàn làm việc : 700mm - Tốc độ hút : 0.4 ~ 0.6m / s - Độ ồn: ≤60dB - Đèn chiếu sáng : 30W * 1 - Quạt hút : Tích hợp quạt ly tâm; điều chỉnh được tốc độ - Cửa phía trước : Có thể nâng hạ,chất liệu kính cường lực 5mm - Nguồn điện : 110 / 220V ± 10%, 60 / 50Hz

44,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ hút khí độc 1,2m Biobase FH1200(P)

Tủ hút khí độc 1,2m Biobase FH1200(P)

- Chiều cao bàn làm việc : 700mm - Tốc độ hút : 0.4 ~ 0.6m / s - Độ ồn: ≤60dB - Đèn chiếu sáng : 30W * 1 - Quạt hút : Tích hợp quạt ly tâm; điều chỉnh được tốc độ - Cửa phía trước : Có thể nâng hạ,chất liệu kính cường lực 5mm - Nguồn điện : 110 / 220V ± 10%, 60 / 50Hz

46,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ hút khí độc 1,5m Biobase FH1500(P)

Tủ hút khí độc 1,5m Biobase FH1500(P)

- Tốc độ hút : 0.4 ~ 0.6m / s - Độ ồn: ≤60dB - Đèn chiếu sáng : 30W * 1 - Quạt hút : Tích hợp quạt ly tâm; điều chỉnh được tốc độ - Cửa phía trước : Có thể nâng hạ,chất liệu kính cường lực 5mm - Nguồn điện : 110 / 220V ± 10%, 60 / 50Hz

52,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ hút khí độc 1,8m Biobase FH1800(P)

Tủ hút khí độc 1,8m Biobase FH1800(P)

- Chiều cao bàn làm việc : 700mm - Tốc độ hút : 0.4 ~ 0.6m / s - Độ ồn: ≤60dB - Đèn chiếu sáng : 30W * 1 - Quạt hút : Tích hợp quạt ly tâm; điều chỉnh được tốc độ

63,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ hút khí độc 1,0m Biobase FH1000

Tủ hút khí độc 1,0m Biobase FH1000

- Chiều cao bàn làm việc : 850mm - Tốc độ hút : 0.3 ~ 0.8m / s - Cấp độ an toàn: Class I - Loại bảo vệ: IP 20 - Độ ồn: ≤60dB - Đèn chiếu sáng : 14W * 1 - Đèn UV : 253,7 nm - Quạt hút : Tích hợp quạt ly tâm; điều chỉnh được tốc độ

45,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ hút khí độc 1,2m Biobase FH1200

Tủ hút khí độc 1,2m Biobase FH1200

- Chiều cao bàn làm việc : 850mm - Tốc độ hút : 0.3 ~ 0.8m / s - Cấp độ an toàn: Class I - Loại bảo vệ: IP 20 - Độ ồn: ≤60dB - Đèn chiếu sáng : 21W * 1 - Đèn UV : 253,7 nm - Quạt hút : Tích hợp quạt ly tâm; điều chỉnh được tốc độ

47,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ hút khí độc 1,5m Biobase FH1500

Tủ hút khí độc 1,5m Biobase FH1500

- Chiều cao bàn làm việc : 850mm - Tốc độ hút : 0.3 ~ 0.8m / s - Cấp độ an toàn: Class I - Loại bảo vệ: IP 20 - Độ ồn: ≤60dB - Đèn chiếu sáng : 28W * 1 - Đèn UV : 253,7 nm - Quạt hút : Tích hợp quạt ly tâm; điều chỉnh được tốc độ

52,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ hút khí độc 1,8m Biobase FH1800

Tủ hút khí độc 1,8m Biobase FH1800

- Chiều cao bàn làm việc : 850mm - Tốc độ hút : 0.3 ~ 0.8m / s - Cấp độ an toàn: Class I - Loại bảo vệ: IP 20 - Độ ồn: ≤60dB - Đèn chiếu sáng : 36W * 1 - Đèn UV : 253,7 nm - Quạt hút : Tích hợp quạt ly tâm; điều chỉnh được tốc độ

64,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ hút khí độc 1,0m Biobase FH1000(X)

Tủ hút khí độc 1,0m Biobase FH1000(X)

- Tốc độ hút : 0.3 ~ 0.8m / s - Độ ồn: ≤60dB - Đèn chiếu sáng : 18W * 1 - Đèn UV : 253,7 nm - Quạt hút : Tích hợp quạt ly tâm; điều chỉnh được tốc độ - Cửa phía trước : Có thể nâng hạ,chất liệu kính cường lực 5mm

45,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ hút khí độc 1,2m Biobase FH1200(X)

Tủ hút khí độc 1,2m Biobase FH1200(X)

- Chiều cao bàn làm việc : 850mm - Tốc độ hút : 0.3 ~ 0.8m / s - Độ ồn: ≤60dB - Đèn chiếu sáng : 18W * 1 - Đèn UV : 253,7 nm - Quạt hút : Tích hợp quạt ly tâm; điều chỉnh được tốc độ

47,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ hút khí độc 1,5m Biobase FH1800(X)

Tủ hút khí độc 1,5m Biobase FH1800(X)

- Chiều cao bàn làm việc : 850mm - Tốc độ hút : 0.3 ~ 0.8m / s - Độ ồn: ≤60dB - Đèn chiếu sáng : 36W * 1 - Đèn UV : 253,7 nm - Quạt hút : Tích hợp quạt ly tâm; điều chỉnh được tốc độ

52,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ hút khí độc 1,8m Biobase FH1800(X)

Tủ hút khí độc 1,8m Biobase FH1800(X)

- Chiều cao bàn làm việc : 850mm - Tốc độ hút : 0.3 ~ 0.8m / s - Độ ồn: ≤60dB - Đèn chiếu sáng : 36W * 1 - Đèn UV : 253,7 nm - Quạt hút : Tích hợp quạt ly tâm; điều chỉnh được tốc độ

64,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ hút khí độc 1,2m Biobase FH1200(A)

Tủ hút khí độc 1,2m Biobase FH1200(A)

- Chiều cao bàn làm việc : 850mm - Tốc độ hút : 0.3 ~ 0.8m / s - Độ ồn: ≤60dB - Đèn chiếu sáng : 21W * 1 - Đèn UV : 253,7 nm - Quạt hút : Tích hợp quạt ly tâm; điều chỉnh được tốc độ

48,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ hút khí độc 1,0m Biobase FH1000(A)

Tủ hút khí độc 1,0m Biobase FH1000(A)

- Chiều cao bàn làm việc : 850mm - Tốc độ hút : 0.3 ~ 0.8m / s - Độ ồn: ≤60dB - Đèn chiếu sáng : 14W * 1 - Đèn UV : 253,7 nm - Quạt hút : Tích hợp quạt ly tâm; điều chỉnh được tốc độ

46,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ hút khí độc 1,5m Biobase FH1800(A)

Tủ hút khí độc 1,5m Biobase FH1800(A)

- Chiều cao bàn làm việc : 850mm - Tốc độ hút : 0.3 ~ 0.8m / s - Độ ồn: ≤60dB - Đèn chiếu sáng : 28W * 1 - Đèn UV : 253,7 nm - Quạt hút : Tích hợp quạt ly tâm; điều chỉnh được tốc độ

53,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ hút khí độc 1,8m Biobase FH1800(A)

Tủ hút khí độc 1,8m Biobase FH1800(A)

- Chiều cao bàn làm việc : 850mm - Tốc độ hút : 0.3 ~ 0.8m / s - Độ ồn: ≤60dB - Đèn chiếu sáng :36W * 1 - Đèn UV : 253,7 nm - Quạt hút : Tích hợp quạt ly tâm; điều chỉnh được tốc độ - Cửa phía trước : Có thể nâng hạ,chất liệu kính cường lực 5mm

65,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ hút khí độc 1,2m Biobase FH1200(W)

Tủ hút khí độc 1,2m Biobase FH1200(W)

- Cửa mở max: 1150mm - Tốc độ hút : 1150m3 / h - Tốc độ dòng: ≥0.4m / s - Độ ồn : 62dB - Độ rung : XYZ ≤4μm - Chiếu sáng : ≥800Lux - Đèn chiếu sáng: 21W *

52,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ hút khí độc 1,5m Biobase FH1500(W)

Tủ hút khí độc 1,5m Biobase FH1500(W)

- Cửa mở max: 1150mm - Tốc độ hút : 1500m3 / h - Tốc độ dòng: ≥0.4m / s - Độ ồn : 62dB - Độ rung : XYZ ≤4μm - Chiếu sáng : ≥800Lux - Đèn chiếu sáng: 28W * 2

56,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ hút khí độc 1,8m Biobase FH1800(W)

Tủ hút khí độc 1,8m Biobase FH1800(W)

- Cửa mở max: 1150mm - Tốc độ hút : 1850m3 / h - Tốc độ dòng: ≥0.4m / s - Độ ồn : 62dB - Độ rung : XYZ ≤4μm - Chiếu sáng : ≥800Lux - Đèn chiếu sáng: 40W * 2

67,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1000

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1000

Kích thước ngoài (WxDxH) (mm): 1000 x 750 x 2320 Kích thước trong (WxDxH) (mm): 820 x 620 x 750 Chiều cao bề mặt làm việc: 850 mm Cửa mở max được 520 mm Tốc độ dòng: 0.3 - 0.8m/s Cấp độ bảo vệ: Cấp I Loại bảo vệ: IP 20

47,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1200

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1200

Kích thước ngoài (WxDxH) (mm): 1200 x 800 x 2345 Kích thước trong (WxDxH) (mm): 1020 x 670 x 750 Chiều cao bề mặt làm việc: 850 mm Cửa mở max được 570 mm Tốc độ dòng: 0.3 - 0.8m/s Cấp độ bảo vệ: Cấp I

48,500,000 đ
MUA NGAY
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1500

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1500

Kích thước ngoài (WxDxH) (mm): 1500 x 800 x 2345 Kích thước trong (WxDxH) (mm): 1320 x 670 x 750 Chiều cao bề mặt làm việc: 850 mm Cửa mở max được 570 mm Tốc độ dòng: 0.3 - 0.8m/s Cấp độ bảo vệ: Cấp I

55,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1800

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1800

Kích thước ngoài (WxDxH) (mm): 1800 x 800 x 2345 Kích thước trong (WxDxH) (mm): 1620 x 670 x 750 Chiều cao bề mặt làm việc: 850 mm Cửa mở max được 570 mm Tốc độ dòng: 0.3 - 0.8m/s Cấp độ bảo vệ: Cấp I

65,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1000(X)

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1000(X)

Kích thước ngoài (WxDxH) (mm): 1000 x 840 x 2150 Kích thước trong (WxDxH) (mm): 880 x 730 x 745 Chiều cao bề mặt làm việc: 750 mm Cửa mở max được 520 mm Quạt hút: quạt ly tâm, điều chỉnh được tốc độ với 9 cấp độ Tốc độ dòng: 0.3 - 0.8m/s

47,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1200(X)

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1200(X)

Kích thước ngoài (WxDxH) (mm): 1200 x 840 x 2150 Kích thước trong (WxDxH) (mm): 1080 x 730 x 745 Chiều cao bề mặt làm việc: 750 mm Cửa mở max được 520 mm Quạt hút: quạt ly tâm, điều chỉnh được tốc độ với 9 cấp độ Tốc độ dòng: 0.3 - 0.8m/s

50,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1500 (X)

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1500 (X)

Đèn LED hiển thị bộ lọc và thời gian làm việc, Hệ thống điều khiển Microprocessor Tiệt trùng bằng đèn UV Cửa trượt bằng kính Điều chỉnh được tốc độ quạt: 9 mức Chức năng lưu tốc độ khí khi mất điện

55,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1500(X)

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1500(X)

Đèn LED hiển thị bộ lọc và thời gian làm việc, Hệ thống điều khiển Microprocessor Tiệt trùng bằng đèn UV Cửa trượt bằng kính Điều chỉnh được tốc độ quạt: 9 mức Chức năng lưu tốc độ khí khi mất điện

55,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1800(X)

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1800(X)

Đèn LED hiển thị bộ lọc và thời gian làm việc, Hệ thống điều khiển Microprocessor Tiệt trùng bằng đèn UV Cửa trượt bằng kính Điều chỉnh được tốc độ quạt: 9 mức Chức năng lưu tốc độ khí khi mất điện

65,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1000 (A)

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1000 (A)

Đèn LED hiển thị, Hệ thống điều khiển Microprocessor Tiệt trùng bằng đèn UV Cửa trượt bằng kín, điều chỉnh được độ cao Điều chỉnh được tốc độ quạt: 9 mức

50,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1200(A)

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1200(A)

Đèn LED hiển thị, Hệ thống điều khiển Microprocessor Tiệt trùng bằng đèn UV Cửa trượt bằng kín, điều chỉnh được độ cao Điều chỉnh được tốc độ quạt: 9 mức

52,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1500(A)

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1500(A)

Đèn LED hiển thị, Hệ thống điều khiển Microprocessor Tiệt trùng bằng đèn UV Cửa trượt bằng kín, điều chỉnh được độ cao Điều chỉnh được tốc độ quạt: 9 mức

58,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1800 (A)

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1800 (A)

Đèn LED hiển thị, Hệ thống điều khiển Microprocessor Tiệt trùng bằng đèn UV Cửa trượt bằng kín, điều chỉnh được độ cao Điều chỉnh được tốc độ quạt: 9 mức

70,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1200 (W)

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1200 (W)

Kích thước ngoài (WxDxH) (mm): 1200 x 850 x 2200 Kích thước trong (WxDxH) (mm): 1000 x 650 x 1500 Cửa mở max được 1150 mm Dung tích dòng khí xả: 1150 m3/h Tốc độ dòng: ³ 0.4m/s Độ ồn: 62dB

57,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1500 (W)

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1500 (W)

Kích thước ngoài (WxDxH) (mm): 1500 x 850 x 2200 Kích thước trong (WxDxH) (mm): 1300 x 650 x 1500 Cửa mở max được 1150 mm Dung tích dòng khí xả: 1500 m3/h Tốc độ dòng: ³ 0.4m/s

60,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1800 (W)

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1800 (W)

Kích thước ngoài (WxDxH) (mm): 1800 x 850 x 2200 Kích thước trong (WxDxH) (mm): 1600 x 650 x 1500 Cửa mở max được 1150 mm Dung tích dòng khí xả: 1850 m3/h Tốc độ dòng: ³ 0.4m/s Độ ồn: 62dB

70,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1000 (P)

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BIOBASE FH1000 (P)

Kích thước ngoài (WxDxH) (mm): 1040 x 750 x 2200 Kích thước trong (WxDxH) (mm): 820 x 520 x 872 Cửa mở max được 815 mm Chiều cao bề mặt làm việc: 700 mm Tốc độ dòng: 0.4 - 0.6 m/s Độ ồn: ≤ 60 dB

47,000,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0942.931.419

Tel Hà Nội

Tel Hà Nội - (024) 3200 5678

Tel HCM

Tel HCM - (028) 6686 9955

Email

Email - vattukhoahocquocte@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 43
  • Hôm nay 752
  • Hôm qua 2,094
  • Trong tuần 7,552
  • Trong tháng 18,178
  • Tổng cộng 587,600

Top

   (0)