Lò nung ống Daihan - Hàn Quốc

mỗi trang
LÒ NUNG ỐNG Ø8 (1000°C) Daihan FT-830

LÒ NUNG ỐNG Ø8 (1000°C) Daihan FT-830

1. Chiều dài ống nung 30cm 2. Đường kính bộ phân ra nhiệt Ø8 3. Đường kính ống nung mẫu Ø3~Ø6 cm ( tùy chọn ) 4. Khoảng nhiệt độ cài đặt 300 ℃~ 1000 ℃

40,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG ỐNG Ø8 (1000°C) Daihan FT-860

LÒ NUNG ỐNG Ø8 (1000°C) Daihan FT-860

1. Chiều dài ống nung 60cm 2. Đường kính bộ phân ra nhiệt Ø8 3. Đường kính ống nung mẫu Ø3~Ø6 cm ( tùy chọn ) 4. Khoảng nhiệt độ cài đặt 300 ℃~ 1000 ℃ 5.Bộ điều khiển vi sử lý P.I.D

56,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG ỐNG Ø12 (1000°C) Daihan FT-1230

LÒ NUNG ỐNG Ø12 (1000°C) Daihan FT-1230

1. Chiều dài ống nung 30cm 2. Đường kính bộ phân ra nhiệt Ø12 3. Đường kính ống nung mẫu Ø7~Ø10 cm ( tùy chọn ) 4. Khoảng nhiệt độ cài đặt 300 ℃~ 1000 ℃ 5.Bộ điều khiển vi sử lý P.I.D

46,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG ỐNG Ø12 (1000°C) Daihan FT-1260

LÒ NUNG ỐNG Ø12 (1000°C) Daihan FT-1260

1. Chiều dài ống nung 60cm 2. Đường kính bộ phân ra nhiệt Ø12 3. Đường kính ống nung mẫu Ø7~Ø10 cm ( tùy chọn ) 4. Khoảng nhiệt độ cài đặt 300 ℃~ 1000 ℃ 5.Bộ điều khiển vi sử lý P.I.D

65,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG ỐNG Ø16 (1000°C) Daihan FT-1630

LÒ NUNG ỐNG Ø16 (1000°C) Daihan FT-1630

1. Chiều dài ống nung 30cm 2. Đường kính bộ phân ra nhiệt Ø16 3. Đường kính ống nung mẫu Ø10~Ø14 cm ( tùy chọn ) 4. Khoảng nhiệt độ cài đặt 300 ℃~ 1000 ℃ 5.Bộ điều khiển vi sử lý P.I.D

55,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG ỐNG Ø16 (1000°C) Daihan FT-1660

LÒ NUNG ỐNG Ø16 (1000°C) Daihan FT-1660

1. Chiều dài ống nung 60cm 2. Đường kính bộ phân ra nhiệt Ø16 3. Đường kính ống nung mẫu Ø10~Ø14 cm ( tùy chọn ) 4. Khoảng nhiệt độ cài đặt 300 ℃~ 1000 ℃ 5.Bộ điều khiển vi sử lý P.I.D

76,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG 3 ỐNG Ø8 DÀI 20cm (1000°C) Daihan FT-3860

LÒ NUNG 3 ỐNG Ø8 DÀI 20cm (1000°C) Daihan FT-3860

1. Chiều dài mỗi ống nung 20cm 2. Đường kính bộ phân ra nhiệt Ø8 3. Đường kính ống nung mẫu Ø3~Ø6 cm ( tùy chọn ) 4. Khoảng nhiệt độ cài đặt 300 ℃~ 1000 ℃ 5.Bộ điều khiển vi sử lý P.I.D,cho 3 ống nung

68,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG 3 ỐNG Ø12 DÀI 20cm (1000°C) Daihan FT-31260

LÒ NUNG 3 ỐNG Ø12 DÀI 20cm (1000°C) Daihan FT-31260

1. Chiều dài mỗi ống nung 20cm 2. Đường kính bộ phân ra nhiệt Ø8 3. Đường kính ống nung mẫu Ø7~Ø10 cm ( tùy chọn ) 4. Khoảng nhiệt độ cài đặt 300 ℃~ 1000 ℃ 5.Bộ điều khiển vi sử lý P.I.D,cho 3 ống nung.

76,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG 3 ỐNG Ø16 DÀI 20cm (1000°C) Daihan FT-31660

LÒ NUNG 3 ỐNG Ø16 DÀI 20cm (1000°C) Daihan FT-31660

1. Chiều dài mỗi ống nung 20cm 2. Đường kính bộ phân ra nhiệt Ø16 3. Đường kính ống nung mẫu Ø10~Ø14 cm ( tùy chọn ) 4. Khoảng nhiệt độ cài đặt 300 ℃~ 1000 ℃ 5.Bộ điều khiển vi sử lý P.I.D,cho 3 ống nung

90,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 160 lít 1800 độ Call

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 160 lít 1800 độ

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 160 lít 1800 độ - Model: HT 160/18 - Nhiệt độ max: 1800 độ C - Dung tích: 160 lít - Kích thước buồng lò (WxDxH): 500 x 550 x 550 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1250 x 1050 x 1900 mm - Công suất: 21.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 128 lít 1800 độ Call

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 128 lít 1800 độ

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 128 lít 1800 độ - Model: HT 128/18 - Nhiệt độ max: 1800 độ C - Dung tích: 128 lít - Kích thước buồng lò (WxDxH): 400 x 800 x 400 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1130 x 1290 1670 mm - Công suất: 26.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 128 lít 1750 độ Call

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 128 lít 1750 độ

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 128 lít 1750 độ - Model: HT 128/17 - Nhiệt độ max: 1750 độ C - Dung tích: 128 lít - Kích thước buồng lò (WxDxH): 400 x 800 x 400 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1130 x 1290 1670 mm - Công suất: 26.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 128 lít 1600 độ Call

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 128 lít 1600 độ

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 128 lít 1600 độ - Model: HT 128/16 - Nhiệt độ max: 1600 độ C - Dung tích: 128 lít - Kích thước buồng lò (WxDxH): 400 x 800 x 400 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1130 x 1290 1670 mm - Công suất: 26.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 64 lít 1600 độ Call

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 64 lít 1600 độ

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 64 lít 1600 độ - Model: HT 64/16 - Nhiệt độ max: 1600 độ C - Dung tích: 64 lít - Kích thước buồng lò (WxDxH): 400 x 400 x 400 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1130 x 900 x1670 mm - Công suất: 18.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 64 lít 1750 độ Call

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 64 lít 1750 độ

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 64 lít 1750 độ - Model: HT 64/17 - Nhiệt độ max: 1750 độ C - Dung tích: 64 lít - Kích thước buồng lò (WxDxH): 400 x 400 x 400 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1130 x 900 x1670 mm - Công suất: 18.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 64 lít 1800 độ Call

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 64 lít 1800 độ

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 64 lít 1800 độ - Model: HT 64/18 - Nhiệt độ max: 1800 độ C - Dung tích: 64 lít - Kích thước buồng lò (WxDxH): 400 x 400 x 400 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1130 x 900 x1670 mm - Công suất: 18.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 40 lít 1800 độ Call

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 40 lít 1800 độ

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 40 lít 1800 độ - Model: HT 40/18 - Nhiệt độ max: 1800 độ C - Dung tích: 40 lít - Kích thước buồng lò (WxDxH): 300 x 350 x 350 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1000 x 800 x 1620 mm - Công suất: 12.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 40 lít 1750 độ Call

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 40 lít 1750 độ

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 40 lít 1750 độ - Model: HT 40/17 - Nhiệt độ max: 1750 độ C - Dung tích: 40 lít - Kích thước buồng lò (WxDxH): 300 x 350 x 350 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1000 x 800 x 1620 mm - Công suất: 12.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 40 lít 1600 độ Call

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 40 lít 1600 độ

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 40 lít 1600 độ - Model: HT 40/16 - Nhiệt độ max: 1600 độ C - Dung tích: 40 lít - Kích thước buồng lò (WxDxH): 300 x 350 x 350 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1000 x 800 x 1620 mm - Công suất: 12.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 16 lít 1750 độ Call

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 16 lít 1750 độ

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 16 lít 1750 độ - Model: HT 16/17 - Nhiệt độ max: 1750 độ C - Dung tích: 16 lít - Kích thước buồng lò (WxDxH): 200 x 300 x 260 mm - Kích thước lò (WxDxH): 810 x 700 x 1500 mm - Công suất: 12.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 16 lít 1750 độ Call

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 16 lít 1750 độ

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 16 lít 1750 độ - Model: HT 16/16 - Nhiệt độ max: 1600 độ C - Dung tích: 16 lít - Kích thước buồng lò (WxDxH): 200 x 300 x 260 mm - Kích thước lò (WxDxH): 810 x 700 x 1500 mm - Công suất: 12.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 16 lít 1800 độ Call

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 16 lít 1800 độ

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 16 lít 1800 độ - Model: HT 16/18 - Nhiệt độ max: 1800 độ C - Dung tích: 16 lít - Kích thước buồng lò (WxDxH): 200 x 300 x 260 mm - Kích thước lò (WxDxH): 810 x 700 x 1500 mm - Công suất: 12.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 8 lít 1800 độ Call

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 8 lít 1800 độ

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 8 lít 1800 độ - Model: HT 08/18 - Nhiệt độ max: 1800 độ C - Dung tích: 8 lít - Kích thước buồng lò (WxDxH): 150 x 300 x 150 mm - Kích thước lò (WxDxH): 730 x 640 x 1400 mm - Công suất: 8.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 8 lít 1750 độ Call

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 8 lít 1750 độ

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 8 lít 1750 độ - Model: HT 08/17 - Nhiệt độ max: 1750 độ C - Dung tích: 8 lít - Kích thước buồng lò (WxDxH): 150 x 300 x 150 mm - Kích thước lò (WxDxH): 730 x 640 x 1400 mm - Công suất: 8.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 8 lít 1600 độ Call

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 8 lít 1600 độ

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 8 lít 1600 độ - Model: HT 08/16 - Nhiệt độ max: 1600 độ C - Dung tích: 8 lít - Kích thước buồng lò (WxDxH): 150 x 300 x 150 mm - Kích thước lò (WxDxH): 730 x 640 x 1400 mm - Công suất: 8.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 4 lít 1800 độ Call

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 4 lít 1800 độ

Lò nung Nabertherm nhiệt độ cao 4 lít 1800 độ - Model: HT 04/18 - Nhiệt độ max: 1800 độ C - Dung tích: 4 lít - Kích thước buồng lò (WxDxH): 150 x 150 x 150 mm - Kích thước lò (WxDxH): 730 x 490 x 1400 mm - Công suất: 5.2 kW

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Module tin tức 2

Module sản phẩm 3

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 3
  • Hôm nay 182
  • Hôm qua 267
  • Trong tuần 1,792
  • Trong tháng 6,870
  • Tổng cộng 101,034

Top

   (0)