Lò nung Nabertherm - Đức

mỗi trang
Lò nung nhiệt độ cao Nabertherm 8 Lít 1500°C HTC 08/15

Lò nung nhiệt độ cao Nabertherm 8 Lít 1500°C HTC 08/15

- Dung tích buồng: 8 lít - Trọng lượng: 40 kg - Hệ điều khiển: C450 với màn hình hiển thị LCD - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Nguồn điện: 380V/50Hz - Công suất: 13 KW

250,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 15 lít 1200°C LT15/12

Lò nung Nabertherm 15 lít 1200°C LT15/12

- Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 230 V,1phase. - Công suất: 3,6 KW - Kích thước trong:230x340x170mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:480x650x570mm(WxDx H)

85,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 9 lít 1100°C LT9/11

Lò nung Nabertherm 9 lít 1100°C LT9/11

- Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 45 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 230 V,1phase - Công suất: 3 KW - Kích thước trong: 230x240 x170mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 480x550x570mm (WxDx H)

61,500,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 3 lít 1200°C LT3/12

Lò nung Nabertherm 3 lít 1200°C LT3/12

- Dung tích buồng: 3 lít - Trọng lượng: 20 kg - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 1,2 KW

58,500,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 9 lít 1300°C L9/13

Lò nung Nabertherm 9 lít 1300°C L9/13

- Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 60 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất:3 KW - Kích thước trong: 230x240x170mm (Wx Dx H) - Kích thước ngoài: 480x550x570mm (WxDx H)

86,500,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 3 lít 1200°C L3/12

Lò nung Nabertherm 3 lít 1200°C L3/12

- Dung tích buồng: 3 lít - Trọng lượng: 20 kg - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 1,2 KW

58,500,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 3 lít 1100°C LT3/11

Lò nung Nabertherm 3 lít 1100°C LT3/11

- Dung tích buồng: 3 lít - Trọng lượng: 20 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 1,2 KW - Kích thước trong: 160 x 140 x 100 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 380x 370x420 mm (WxDxH)

48,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 5 lít 1300°C LT5/13

Lò nung Nabertherm 5 lít 1300°C LT5/13

- Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng: 42 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất: 2,4 KW - Kích thước trong: 200x170x130mm (Wx Dx H) - Kích thước ngoài: 440x470x520mm (WxDx H)

74,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 9 lít 1100°C L9/11

Lò nung Nabertherm 9 lít 1100°C L9/11

- Thể tích: 9 lít - Hiển thị số - Thời gian đạt nhiệt độ tối đa: 75 phút - Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x 240 x 170 mm - Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 480 x 550 x 570 mm - Công suất tiêu thụ: 3.0 kW

61,500,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 7 lít 1280°C N7/H

Lò nung Nabertherm 7 lít 1280°C N7/H

- Dung tích buồng: 7 lít - Trọng lượng: 60 kg - Hệ điều khiển: B400 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất:3,0KW - Kích thước trong:250x250x120mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:720x640x510mm(WxDx H)

57,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung đốt mẫu Nabertherm 5 lít 1100°C LVT5/11

Lò nung đốt mẫu Nabertherm 5 lít 1100°C LVT5/11

- Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng: 35 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất: 2,4KW - Kích thước trong: 200x170x130mm (Wx Dx H) - Kích thước ngoài: 440x470x850mm (WxDx H)

70,500,000 đ
MUA NGAY
Lò nung nhiệt độ cao Nabertherm 3 lít 1400°C HTCT 03/14

Lò nung nhiệt độ cao Nabertherm 3 lít 1400°C HTCT 03/14

Hệ điều khiển: C450 Kích thước buồng nung (WxDxH) mm: 120x210x120 Kích thước ngoài (WxDxH) mm: 400x535x530 Dung tích: 3 lít Công suất (kW): 9 Điện áp: 380V Thời gian nung (phút): 40

165,500,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 3 lít 1100°C L3/11

Lò nung Nabertherm 3 lít 1100°C L3/11

- Dung tích buồng: 3 lít - Trọng lượng: 20 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 1,2 KW - Kích thước trong: 160 x 140 x 100 mm(WxDxH) - Kích thước ngoài: 380x 370x420 mm(WxDxH)

48,500,000 đ
MUA NGAY
Lò nung nhiệt độ cao Nabertherm 3 lít 1500°C HTCT 03/15

Lò nung nhiệt độ cao Nabertherm 3 lít 1500°C HTCT 03/15

Hệ điều khiển: C450 Kích thước buồng nung (WxDxH) mm: 120x210x120 Kích thước ngoài (WxDxH) mm: 400x535x530 Dung tích: 3 lít Công suất (kW): 9,0 Điện áp: 380V Thời gian nung (phút): 50

182,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 9 lít 1200°C L9/12

Lò nung Nabertherm 9 lít 1200°C L9/12

- Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 45 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 230 V,1phase. - Công suất: 3,0 KW - Kích thước trong:230x240x170 mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:480x550x570mm(WxDx H)

82,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 40 lít 1100°C L40/11

Lò nung Nabertherm 40 lít 1100°C L40/11

- Dung tích buồng: 40 lít - Trọng lượng: 75 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 380 V, 3 pha - Công suất: 6,0 KW - Kích thước trong: 320x490x250mm(WxDxH) - Kích thước ngoài: 600x790x650mm(WxDxH)

107,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 40 lít 1100°C LT40/11

Lò nung Nabertherm 40 lít 1100°C LT40/11

- Dung tích buồng: 40lít - Trọng lượng: 75 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 380 V, 3 pha - Công suất: 6,0 KW - Kích thước trong: 320x490x250mm(WxDxH) - Kích thước ngoài: 600x790x650mm(WxDxH)

107,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 15 lít 1200°C L15/12

Lò nung Nabertherm 15 lít 1200°C L15/12

- Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 220 V/50Hz, 1 pha - Công suất: 3,6 KW - Kích thước trong: 230 x 340 x 170 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 480 x 650 x 570 mm (WxDxH)

87,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 40 lít 1200°C LT40/12

Lò nung Nabertherm 40 lít 1200°C LT40/12

- Dung tích buồng: 40 lít - Trọng lượng: 95 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 380 V, 3 pha - Công suất: 6,0 KW - Kích thước trong: 320 x 490 x 250 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 600 x 790 x 650 mm (WxDxH)

120,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung nhiệt độ cao Nabertherm 8 lít 1400°C HTC 08/14

Lò nung nhiệt độ cao Nabertherm 8 lít 1400°C HTC 08/14

- Dung tích buồng: 8 lít - Trọng lượng:40 kg - Hệ điều khiển: B180 - Nguồn điện: 230 V, 3 Phase. - Công suất: 13,0KW - Kích thước trong: 170x290x170mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài: 450x620x570 mm(WxDx H)

238,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung nhiệt độ cao Nabertherm 4 lít 1700°C LHT 04/17

Lò nung nhiệt độ cao Nabertherm 4 lít 1700°C LHT 04/17

- Dung tích buồng: 4 lít - Trọng lượng:85 kg - Hệ điều khiển: C40/42 - Nguồn điện: 230 V, 3 Phase. - Công suất: 5,2KW - Kích thước trong: 150x150x150mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài: 470x700x(750+350)mm(WxDx H)

265,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung nhiệt độ cao Nabertherm 4 lít 1800°C LHT 04/18

Lò nung nhiệt độ cao Nabertherm 4 lít 1800°C LHT 04/18

- Dung tích buồng: 4 lít - Trọng lượng:85 kg - Hệ điều khiển: C40/42 - Nguồn điện: 230 V, 3 Phase. - Công suất: 5,2KW - Kích thước trong: 150x150x150mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài: 470x700x(750+350)mm(WxDxH)

375,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung có cân Nabertherm 9 lít 1200°C L9/12/SW

Lò nung có cân Nabertherm 9 lít 1200°C L9/12/SW

- Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất: 3,0KW - Kích thước trong: 230x240x170mm(WxDxH) - Kích thước ngoài: 480x550x800mm(WxDxH)

190,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 24 lít 1200°C L24/12

Lò nung Nabertherm 24 lít 1200°C L24/12

- Dung tích buồng: 24 lít - Trọng lượng: 75 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 380 V/50Hz, 3 pha - Công suất: 4,5 KW - Kích thước trong: 280 x 340 x 250 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 560 x 660 x 650 mm (WxDxH)

119,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung nhiệt độ cao Nabertherm 8 lít 1500°C HTCT 08/15

Lò nung nhiệt độ cao Nabertherm 8 lít 1500°C HTCT 08/15

Hệ điều khiển: C450 Kích thước buồng nung (WxDxH) mm: 170x290x170 Kích thước ngoài (WxDxH) mm: 450x620x570 Dung tích: 8lít Công suất (kW): 13,0 Điện áp: 380V Thời gian nung (phút): 50

255,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 24 lít 1100°C L24/11

Lò nung Nabertherm 24 lít 1100°C L24/11

- Dung tích buồng: 24 lít - Trọng lượng: 75 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 380 V, 3 pha - Công suất: 4,5 KW - Kích thước trong: 280x340x250mm(W xDxH) - Kích thước ngoài: 560x660x650mm(WxDxH)

102,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 9 lít 1300°C L9/13

Lò nung Nabertherm 9 lít 1300°C L9/13

- Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 60 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất: 3 KW -Kích thước trong: 230x240x170mm(Wx Dx H) -Kích thước ngoài: 480x550x570mm(WxDx H)

90,500,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 40 lít 1200°C L40/12

Lò nung Nabertherm 40 lít 1200°C L40/12

- Dung tích buồng: 40 lít - Trọng lượng: 95 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 380 V, 3 pha - Công suất: 6,0 KW - Kích thước trong: 320 x 490 x 250 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 600 x 790 x 650 mm (WxDxH)

124,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 3 lít 1400°C HTC 03/14

Lò nung Nabertherm 3 lít 1400°C HTC 03/14

- Dung tích buồng: 3 lít - Trọng lượng: 20 kg - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Nguồn điện: 380V/50Hz - Công suất: 9 KW

168,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 11 lít 1280°C N11/H

Lò nung Nabertherm 11 lít 1280°C N11/H

- Dung tích buồng: 11 lít - Trọng lượng: 70 kg - Hệ điều khiển: B400 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất:3,6KW - Kích thước trong:250x350x140mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:720x740x510mm(WxDx H)

75,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung đốt mẫu Nabertherm 15 lít 1100°C LVT15/11

Lò nung đốt mẫu Nabertherm 15 lít 1100°C LVT15/11

- Nhiệt độ tối đa: 1100 0C - Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất:3,6KW - Kích thước trong:230x340x170mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:480x650x900mm(WxDx H)

95,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 4 lít 1100°C LE4/11

Lò nung Nabertherm 4 lít 1100°C LE4/11

- Dung tích buồng: 4 lít - Trọng lượng: 15 kg - Hệ điều khiển R6 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất: 1,8 KW - Kích thước trong:170x200x170mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:335x400x410mm(WxDx H).

35,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 5 lít 1200°C L5/12

Lò nung Nabertherm 5 lít 1200°C L5/12

- Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng: 35 kg - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 2,4 KW - Kích thước trong: 200 x 170 x 130mm (W x Dx H) - Kích thước ngoài: 440 x 470 x 520 mm (W xD xH).

71,500,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 5 lít 1200°C LT5/12

Lò nung Nabertherm 5 lít 1200°C LT5/12

- Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng: 35 kg - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 2,4 KW - Kích thước trong: 200 x 170 x 130mm (W x Dx H) - Kích thước ngoài: 440 x 470 x 520 mm (W xD xH).

71,500,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 6 lít 1100°C LE6/11

Lò nung Nabertherm 6 lít 1100°C LE6/11

- Dung tích buồng: 6 lít - Trọng lượng: 18 kg - Hệ điều khiển R7 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất: 1,8 KW - Kích thước trong:170x200x170mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:510x400x320mm(WxDx H).

42,500,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Nabertherm 1 lít 1200°C L1/12

Lò nung Nabertherm 1 lít 1200°C L1/12

- Nhiệt độ tối đa: 1200 độ C - Dung tích buồng: 1 lít - Trọng lượng: 10 kg - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 1,2 KW

34,500,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0942.931.419

Tel Hà Nội

Tel Hà Nội - (024) 3200 5678

Tel HCM

Tel HCM - (028) 6686 9955

Email

Email - vattukhoahocquocte@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 42
  • Hôm nay 420
  • Hôm qua 691
  • Trong tuần 1,111
  • Trong tháng 13,399
  • Tổng cộng 611,188

Top

   (0)