Lò nung Carbolite - Anh

mỗi trang
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 17/3 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 17/3

- Nhiệt độ max: 1700 độ C - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 180 phút - Dung tích: 21 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò ( chiều cao x đường kính): 300 x 300 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1850 x 1250 x 900 mm - Công suất gia nhiệt: 12.0 kW - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Khối lượng:600 Kg

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 17/8 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 17/8

- Nhiệt độ max: 1700 độ C - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 80 phút - Dung tích: 8 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò ( chiều cao x đường kính): 250 X 200 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1950 x 1360 x 800 mm - Công suất gia nhiệt: 8.13 kW - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Khối lượng:424 Kg

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 18/8 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 18/8

- Nhiệt độ max: 1800 độ C - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 110 phút - Dung tích: 8 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò ( chiều cao x đường kính): 250 X 200 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1950 x 1360 x 800 mm - Công suất gia nhiệt: 7.01 kW - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Khối lượng:424 Kg

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 18/3 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 18/3

- Nhiệt độ max: 1800 độ C - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 112 phút - Dung tích: 3 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò ( chiều cao x đường kính): 190 x 150 mm - Kích thước lò (WxDxH): 975 x 750 x 530 mm - Công suất gia nhiệt: 4.775 kW - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Khối lượng:155 Kg

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 17/3 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 17/3

- Nhiệt độ max: 1700 độ C - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 80 phút - Dung tích: 3 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò ( chiều cao x đường kính): 190 x 150 mm - Kích thước lò (WxDxH): 975 x 750 x 530 mm - Công suất gia nhiệt: 4.125 kW - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Khối lượng:155 Kg

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 18/27 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 18/27

- Nhiệt độ max: 1800 độ C - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 55 phút - Dung tích: 27 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 300 x 300 x 300 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1610 x 780 x 945 mm - Chiều cao khi mở cửa: 1935 mm - Công suất gia nhiệt: 8.18 kW - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Khối lượng: 509 Kg

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 18/15 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 18/15

- Nhiệt độ max: 1800 độ C - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 70 phút - Dung tích: 15 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 220 x 220 x 300 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1580 x 690 x 800 mm - Chiều cao khi mở cửa: 1735 mm - Công suất gia nhiệt: 7.9 kW - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Khối lượng: 310 Kg

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 18/8 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 18/8

- Nhiệt độ max: 1800 độ C - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 56phút - Dung tích: 8 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 210 x 190 x 190 mm - Kích thước lò (WxDxH): 565 x 830 x 650 mm - Chiều cao khi mở cửa: 850 mm - Công suất gia nhiệt: 6.2 kW - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Khối lượng: 128 Kg

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 18/4 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 18/4

- Nhiệt độ max: 1800 độ C - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 65phút - Dung tích: 4 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 140 x 140 x 190 mm - Kích thước lò (WxDxH): 565 x830 x 650 mm - Chiều cao khi mở cửa: 850 mm - Công suất gia nhiệt: 4.65 kW - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Khối lượng: 115 Kg

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 17/25 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 17/25

- Nhiệt độ max: 1700 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu B - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 45 phút - Dung tích: 25 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 300 x 275 x 300 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1800 x 1100 x 680 mm - Chiều cao khi mở cửa: 2600 mm - Công suất gia nhiệt: 8.2 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 16/35 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 16/35

- Nhiệt độ max: 1600 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 113 phút - Dung tích: 35 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 250 x 300 x 465 mm - Kích thước lò (WxDxH): 885 x 780 x 945 mm - Chiều cao khi mở cửa: 1885mm - Công suất gia nhiệt: 16.0 kW - Công suất duy trì: 7.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 15/35 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 15/35

- Nhiệt độ max: 1500 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 46 phút - Dung tích: 35 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 250 x 300 x 465 mm - Kích thước lò (WxDxH): 885 x 780 x 945 mm - Chiều cao khi mở cửa: 1245mm - Công suất gia nhiệt: 16.0 kW - Công suất duy trì: 6.2 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 14/35 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 14/35

- Nhiệt độ max: 1400 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 38 phút - Dung tích: 35 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 250 x 300 x 465 mm - Kích thước lò (WxDxH): 885 x 780 x 945 mm - Chiều cao khi mở cửa: 1245mm - Công suất gia nhiệt: 16.0 kW - Công suất duy trì: 6.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 16/8 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 16/8

- Nhiệt độ max: 1600 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 35 phút - Dung tích: 8 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 170 x 170 x 270 mm - Kích thước lò (WxDxH): 705 x 505 x 675 mm - Chiều cao khi mở cửa: 990mm - Công suất gia nhiệt: 8.0 kW - Công suất duy trì: 4.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 15/8 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 15/8

- Nhiệt độ max: 1500 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 40 phút - Dung tích: 8 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 170 x 170 x 270 mm - Kích thước lò (WxDxH): 705 x 505 x 675 mm - Chiều cao khi mở cửa: 990mm - Công suất gia nhiệt: 8.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 14/8 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 14/8

- Nhiệt độ max: 1400 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 22 phút - Dung tích: 8 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 170 x 170 x 270 mm - Kích thước lò (WxDxH): 705 x 505 x 675 mm - Chiều cao khi mở cửa: 990mm - Công suất gia nhiệt: 8.0 kW - Công suất duy trì: 3.2 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 16/3 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 16/3

- Nhiệt độ max: 1600 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 42 phút - Dung tích: 3 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 120 x 120 x 205 mm - Kích thước lò (WxDxH): 655 x 435 x 610mm - Chiều cao khi mở cửa: 905mm - Công suất gia nhiệt: 4.5kW - Công suất duy trì: 2.3 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 15/3 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 15/3

- Nhiệt độ max: 1500 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 45 phút - Dung tích: 3 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 120 x 120 x 205 mm - Kích thước lò (WxDxH): 655 x 435 x 610mm - Chiều cao khi mở cửa: 905mm - Công suất gia nhiệt: 4.5kW - Công suất duy trì: 2.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 14/3 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 14/3

- Nhiệt độ max: 1400 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 33 phút - Dung tích: 3 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 120 x 120 x 205 mm - Kích thước lò (WxDxH): 655 x 435 x 610mm - Chiều cao khi mở cửa: 905mm - Công suất gia nhiệt: 4.5 kW - Công suất duy trì: 1.9 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao AAF 12/18 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao AAF 12/18

- Nhiệt độ max: 1200 độ C - Nhiệt độ làm việc liên tục: 1100 độ C - Độ đồng nhất nhiệt độ tại 1100 độ: 5 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến 1100 độ C: 70 phút - Dung tích: 18 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 235 x 196 x 400 mm - Kích thước lò (WxDxH): 705 x 505 x 675 mm - Chiều cao khi mở cửa: 990mm - Công suất gia nhiệt: 7.08 kW - Công suất duy trì: 3.5 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao AAF 11/18 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao AAF 11/18

- Nhiệt độ max: 1100 độ C - Nhiệt độ làm việc liên tục: 1000 độ C - Độ đồng nhất nhiệt độ tại 1000 độ: 5 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu K - Thời gian đạt đến 1000 độ C: 70 phút - Dung tích: 18 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 235 x 196 x 400 mm - Kích thước lò (WxDxH): 705 x 505 x 675 mm - Chiều cao khi mở cửa: 990mm - Công suất gia nhiệt: 7.08 kW - Công suất duy trì: 3.5 kW

Vui lòng gọi
Lò Nung Carbolite 1200°C CWF 12/13

Lò Nung Carbolite 1200°C CWF 12/13

- Nhiệt độ tối đa: 1200°C - NhiỆt độ họat động liên tục: 1100°C - Dung tích: 13 lit - Kích thước trong: HxWxD: 200 x 200 x 325mm - Kích thước ngoài: HxWxD: 655 x 435 x 610mm - Công suất tối đa của lò : 3100W - Thời gian gia nhiệt lên nhiệt độ 1100 độ C: 65 phút

91,500,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Carbolite 1100°C ELF 14 LÍT 11/14B

Lò nung Carbolite 1100°C ELF 14 LÍT 11/14B

- Nhiêt độ nung tối đa: 1100 độ C - Nhiệt độ hoạt động liên tục: 1000°C - Thiết kế gồm các khối cách nhiệt, làm nóng nhanh - Gia nhiệt bằng điện trở, bố trí hai bên thành lò - Điều khiển bằng vi xử lý theo kiểu PID301 - Tự động ngắt điện khi mở cửa lò để đảm bảo an toàn

54,000,000 đ
MUA NGAY
Lò nung Carbolite 1100°C 6 LÍT ELF 11/6B

Lò nung Carbolite 1100°C 6 LÍT ELF 11/6B

- Nhiêt độ nung tối đa: 1100 độ C - Nhiệt độ hoạt động liên tục: 1000°C - Thiết kế gồm các khối cách nhiệt, làm nóng nhanh - Gia nhiệt bằng điện trở, bố trí hai bên thành lò - Điều khiển bằng vi xử lý theo kiểu PID301 - Tự động ngắt điện khi mở cửa lò để đảm bảo an toàn

46,500,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0942.931.419

Tel Hà Nội

Tel Hà Nội - (024) 3200 5678

Tel HCM

Tel HCM - (028) 6686 9955

Email

Email - vattukhoahocquocte@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 43
  • Hôm nay 738
  • Hôm qua 2,094
  • Trong tuần 7,538
  • Trong tháng 18,164
  • Tổng cộng 587,586

Top

   (0)