Lò nung

mỗi trang
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 17/3 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 17/3

- Nhiệt độ max: 1700 độ C - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 180 phút - Dung tích: 21 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò ( chiều cao x đường kính): 300 x 300 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1850 x 1250 x 900 mm - Công suất gia nhiệt: 12.0 kW - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Khối lượng:600 Kg

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 17/8 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 17/8

- Nhiệt độ max: 1700 độ C - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 80 phút - Dung tích: 8 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò ( chiều cao x đường kính): 250 X 200 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1950 x 1360 x 800 mm - Công suất gia nhiệt: 8.13 kW - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Khối lượng:424 Kg

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 18/8 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 18/8

- Nhiệt độ max: 1800 độ C - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 110 phút - Dung tích: 8 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò ( chiều cao x đường kính): 250 X 200 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1950 x 1360 x 800 mm - Công suất gia nhiệt: 7.01 kW - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Khối lượng:424 Kg

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 18/3 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 18/3

- Nhiệt độ max: 1800 độ C - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 112 phút - Dung tích: 3 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò ( chiều cao x đường kính): 190 x 150 mm - Kích thước lò (WxDxH): 975 x 750 x 530 mm - Công suất gia nhiệt: 4.775 kW - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Khối lượng:155 Kg

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 17/3 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao BLF 17/3

- Nhiệt độ max: 1700 độ C - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 80 phút - Dung tích: 3 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò ( chiều cao x đường kính): 190 x 150 mm - Kích thước lò (WxDxH): 975 x 750 x 530 mm - Công suất gia nhiệt: 4.125 kW - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Khối lượng:155 Kg

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 18/27 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 18/27

- Nhiệt độ max: 1800 độ C - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 55 phút - Dung tích: 27 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 300 x 300 x 300 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1610 x 780 x 945 mm - Chiều cao khi mở cửa: 1935 mm - Công suất gia nhiệt: 8.18 kW - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Khối lượng: 509 Kg

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 18/15 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 18/15

- Nhiệt độ max: 1800 độ C - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 70 phút - Dung tích: 15 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 220 x 220 x 300 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1580 x 690 x 800 mm - Chiều cao khi mở cửa: 1735 mm - Công suất gia nhiệt: 7.9 kW - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Khối lượng: 310 Kg

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 18/8 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 18/8

- Nhiệt độ max: 1800 độ C - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 56phút - Dung tích: 8 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 210 x 190 x 190 mm - Kích thước lò (WxDxH): 565 x 830 x 650 mm - Chiều cao khi mở cửa: 850 mm - Công suất gia nhiệt: 6.2 kW - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Khối lượng: 128 Kg

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 18/4 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 18/4

- Nhiệt độ max: 1800 độ C - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 65phút - Dung tích: 4 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 140 x 140 x 190 mm - Kích thước lò (WxDxH): 565 x830 x 650 mm - Chiều cao khi mở cửa: 850 mm - Công suất gia nhiệt: 4.65 kW - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Khối lượng: 115 Kg

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 17/25 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao HTF 17/25

- Nhiệt độ max: 1700 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu B - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 45 phút - Dung tích: 25 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 300 x 275 x 300 mm - Kích thước lò (WxDxH): 1800 x 1100 x 680 mm - Chiều cao khi mở cửa: 2600 mm - Công suất gia nhiệt: 8.2 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 16/35 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 16/35

- Nhiệt độ max: 1600 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 113 phút - Dung tích: 35 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 250 x 300 x 465 mm - Kích thước lò (WxDxH): 885 x 780 x 945 mm - Chiều cao khi mở cửa: 1885mm - Công suất gia nhiệt: 16.0 kW - Công suất duy trì: 7.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 15/35 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 15/35

- Nhiệt độ max: 1500 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 46 phút - Dung tích: 35 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 250 x 300 x 465 mm - Kích thước lò (WxDxH): 885 x 780 x 945 mm - Chiều cao khi mở cửa: 1245mm - Công suất gia nhiệt: 16.0 kW - Công suất duy trì: 6.2 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 14/35 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 14/35

- Nhiệt độ max: 1400 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 38 phút - Dung tích: 35 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 250 x 300 x 465 mm - Kích thước lò (WxDxH): 885 x 780 x 945 mm - Chiều cao khi mở cửa: 1245mm - Công suất gia nhiệt: 16.0 kW - Công suất duy trì: 6.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 16/8 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 16/8

- Nhiệt độ max: 1600 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 35 phút - Dung tích: 8 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 170 x 170 x 270 mm - Kích thước lò (WxDxH): 705 x 505 x 675 mm - Chiều cao khi mở cửa: 990mm - Công suất gia nhiệt: 8.0 kW - Công suất duy trì: 4.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 15/8 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 15/8

- Nhiệt độ max: 1500 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 40 phút - Dung tích: 8 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 170 x 170 x 270 mm - Kích thước lò (WxDxH): 705 x 505 x 675 mm - Chiều cao khi mở cửa: 990mm - Công suất gia nhiệt: 8.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 14/8 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 14/8

- Nhiệt độ max: 1400 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 22 phút - Dung tích: 8 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 170 x 170 x 270 mm - Kích thước lò (WxDxH): 705 x 505 x 675 mm - Chiều cao khi mở cửa: 990mm - Công suất gia nhiệt: 8.0 kW - Công suất duy trì: 3.2 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 16/3 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 16/3

- Nhiệt độ max: 1600 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 42 phút - Dung tích: 3 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 120 x 120 x 205 mm - Kích thước lò (WxDxH): 655 x 435 x 610mm - Chiều cao khi mở cửa: 905mm - Công suất gia nhiệt: 4.5kW - Công suất duy trì: 2.3 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 15/3 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 15/3

- Nhiệt độ max: 1500 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 45 phút - Dung tích: 3 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 120 x 120 x 205 mm - Kích thước lò (WxDxH): 655 x 435 x 610mm - Chiều cao khi mở cửa: 905mm - Công suất gia nhiệt: 4.5kW - Công suất duy trì: 2.0 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 14/3 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao RHF 14/3

- Nhiệt độ max: 1400 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến nhiệt độ max: 33 phút - Dung tích: 3 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 120 x 120 x 205 mm - Kích thước lò (WxDxH): 655 x 435 x 610mm - Chiều cao khi mở cửa: 905mm - Công suất gia nhiệt: 4.5 kW - Công suất duy trì: 1.9 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao AAF 12/18 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao AAF 12/18

- Nhiệt độ max: 1200 độ C - Nhiệt độ làm việc liên tục: 1100 độ C - Độ đồng nhất nhiệt độ tại 1100 độ: 5 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu R - Thời gian đạt đến 1100 độ C: 70 phút - Dung tích: 18 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 235 x 196 x 400 mm - Kích thước lò (WxDxH): 705 x 505 x 675 mm - Chiều cao khi mở cửa: 990mm - Công suất gia nhiệt: 7.08 kW - Công suất duy trì: 3.5 kW

Vui lòng gọi
Lò nung Carbolite nhiệt độ cao AAF 11/18 Call

Lò nung Carbolite nhiệt độ cao AAF 11/18

- Nhiệt độ max: 1100 độ C - Nhiệt độ làm việc liên tục: 1000 độ C - Độ đồng nhất nhiệt độ tại 1000 độ: 5 độ C - Đầu dò nhiệt độ: Cặp nhiệt điện kiểu K - Thời gian đạt đến 1000 độ C: 70 phút - Dung tích: 18 lít - Bộ điều khiển Carbolite Gero 301. - Kích thước buồng lò (WxDxH): 235 x 196 x 400 mm - Kích thước lò (WxDxH): 705 x 505 x 675 mm - Chiều cao khi mở cửa: 990mm - Công suất gia nhiệt: 7.08 kW - Công suất duy trì: 3.5 kW

Vui lòng gọi
CAN NHIỆT B 1600 ĐỘ CHO LÒ NUNG SX2-8-16

CAN NHIỆT B 1600 ĐỘ CHO LÒ NUNG SX2-8-16

CAN NHIỆT B 1600 ĐỘ CHO LÒ NUNG SX2 8-16

3,000,000 đ
MUA NGAY
CAN NHIỆT TYPE K 1000 ĐỘ CHO LÒ NUNG

CAN NHIỆT TYPE K 1000 ĐỘ CHO LÒ NUNG

CAN NHIỆT K 1000 ĐỘ CHO LÒ NUNG SX2 4-10

600,000 đ
MUA NGAY
CAN NHIỆT TYPE S 1600 ĐỘ CHO LÒ NUNG

CAN NHIỆT TYPE S 1600 ĐỘ CHO LÒ NUNG

CAN NHIỆT S 1600 ĐỘ CHO LÒ NUNG SX2 5-12

1,800,000 đ
MUA NGAY
GANG TAY BẢO HỘ CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO 700°C

GANG TAY BẢO HỘ CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO 700°C

Găng tay chịu nhiệt để bảo vệ người vận hành lò nung ở nhiệt độ cao, có thể chịu được 700 ° C.

3,200,000 đ
MUA NGAY
GANG TAY BẢO HỘ CHỊU NHIỆT 650°C

GANG TAY BẢO HỘ CHỊU NHIỆT 650°C

Găng tay chịu nhiệt để bảo vệ người vận hành lò nung ở nhiệt độ cao, có thể chịu được 650 ° C.

3,000,000 đ
MUA NGAY
KẸP GẮP CHÉN NUNG

KẸP GẮP CHÉN NUNG

Kẹp gắp chén nung inox các loại khích thước.

100,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG ỐNG Ø8 (1000°C) Daihan FT-830 Call

LÒ NUNG ỐNG Ø8 (1000°C) Daihan FT-830

1. Chiều dài ống nung 30cm 2. Đường kính bộ phân ra nhiệt Ø8 3. Đường kính ống nung mẫu Ø3~Ø6 cm ( tùy chọn ) 4. Khoảng nhiệt độ cài đặt 300 ℃~ 1000 ℃

Vui lòng gọi
LÒ NUNG ỐNG Ø8 (1000°C) Daihan FT-860 Call

LÒ NUNG ỐNG Ø8 (1000°C) Daihan FT-860

1. Chiều dài ống nung 60cm 2. Đường kính bộ phân ra nhiệt Ø8 3. Đường kính ống nung mẫu Ø3~Ø6 cm ( tùy chọn ) 4. Khoảng nhiệt độ cài đặt 300 ℃~ 1000 ℃ 5.Bộ điều khiển vi sử lý P.I.D

Vui lòng gọi
LÒ NUNG ỐNG Ø12 (1000°C) Daihan FT-1230 Call

LÒ NUNG ỐNG Ø12 (1000°C) Daihan FT-1230

1. Chiều dài ống nung 30cm 2. Đường kính bộ phân ra nhiệt Ø12 3. Đường kính ống nung mẫu Ø7~Ø10 cm ( tùy chọn ) 4. Khoảng nhiệt độ cài đặt 300 ℃~ 1000 ℃ 5.Bộ điều khiển vi sử lý P.I.D

Vui lòng gọi
LÒ NUNG ỐNG Ø12 (1000°C) Daihan FT-1260 Call

LÒ NUNG ỐNG Ø12 (1000°C) Daihan FT-1260

1. Chiều dài ống nung 60cm 2. Đường kính bộ phân ra nhiệt Ø12 3. Đường kính ống nung mẫu Ø7~Ø10 cm ( tùy chọn ) 4. Khoảng nhiệt độ cài đặt 300 ℃~ 1000 ℃ 5.Bộ điều khiển vi sử lý P.I.D

Vui lòng gọi
LÒ NUNG ỐNG Ø16 (1000°C) Daihan FT-1630 Call

LÒ NUNG ỐNG Ø16 (1000°C) Daihan FT-1630

1. Chiều dài ống nung 30cm 2. Đường kính bộ phân ra nhiệt Ø16 3. Đường kính ống nung mẫu Ø10~Ø14 cm ( tùy chọn ) 4. Khoảng nhiệt độ cài đặt 300 ℃~ 1000 ℃ 5.Bộ điều khiển vi sử lý P.I.D

Vui lòng gọi
LÒ NUNG ỐNG Ø16 (1000°C) Daihan FT-1660 Call

LÒ NUNG ỐNG Ø16 (1000°C) Daihan FT-1660

1. Chiều dài ống nung 60cm 2. Đường kính bộ phân ra nhiệt Ø16 3. Đường kính ống nung mẫu Ø10~Ø14 cm ( tùy chọn ) 4. Khoảng nhiệt độ cài đặt 300 ℃~ 1000 ℃ 5.Bộ điều khiển vi sử lý P.I.D

Vui lòng gọi
LÒ NUNG 3 ỐNG Ø8 DÀI 20cm (1000°C) Daihan FT-3860 Call

LÒ NUNG 3 ỐNG Ø8 DÀI 20cm (1000°C) Daihan FT-3860

1. Chiều dài mỗi ống nung 20cm 2. Đường kính bộ phân ra nhiệt Ø8 3. Đường kính ống nung mẫu Ø3~Ø6 cm ( tùy chọn ) 4. Khoảng nhiệt độ cài đặt 300 ℃~ 1000 ℃ 5.Bộ điều khiển vi sử lý P.I.D,cho 3 ống nung

Vui lòng gọi
LÒ NUNG 3 ỐNG Ø12 DÀI 20cm (1000°C) Daihan FT-31260 Call

LÒ NUNG 3 ỐNG Ø12 DÀI 20cm (1000°C) Daihan FT-31260

1. Chiều dài mỗi ống nung 20cm 2. Đường kính bộ phân ra nhiệt Ø8 3. Đường kính ống nung mẫu Ø7~Ø10 cm ( tùy chọn ) 4. Khoảng nhiệt độ cài đặt 300 ℃~ 1000 ℃ 5.Bộ điều khiển vi sử lý P.I.D,cho 3 ống nung.

Vui lòng gọi
LÒ NUNG 3 ỐNG Ø16 DÀI 20cm (1000°C) Daihan FT-31660 Call

LÒ NUNG 3 ỐNG Ø16 DÀI 20cm (1000°C) Daihan FT-31660

1. Chiều dài mỗi ống nung 20cm 2. Đường kính bộ phân ra nhiệt Ø16 3. Đường kính ống nung mẫu Ø10~Ø14 cm ( tùy chọn ) 4. Khoảng nhiệt độ cài đặt 300 ℃~ 1000 ℃ 5.Bộ điều khiển vi sử lý P.I.D,cho 3 ống nung

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0942.931.419

Tel Hà Nội

Tel Hà Nội - (024) 3200 5678

Tel HCM

Tel HCM - (028) 6686 9955

Email

Email - vattukhoahocquocte@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 32
  • Hôm nay 401
  • Hôm qua 691
  • Trong tuần 1,092
  • Trong tháng 13,380
  • Tổng cộng 611,169

Top

   (0)