Kính hiển vi sinh học

mỗi trang
Kính hiển vi 1 mắt Euromex B86.010

Kính hiển vi 1 mắt Euromex B86.010

- Thị kính có góc nghiêng 30 độ, xoay 360 độ giúp cho người sử dụng thoải mái trong các thao tác vận hành - Khoảng cách của thị kính có thể điều chỉnh 55-75mm - Thị kính 10X/18mm - Vật kính: 4X, 10X, 40X, 100X/ nhúng dầu - Độ phóng đại: 10x, 100x, 400x, 1000x.

9,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi sinh học 1 mắt XSP-102

Kính hiển vi sinh học 1 mắt XSP-102

- Độ phóng đại max: 640 lần - Thị kính: 16x - Vật kính: có 3 loại 4X/0.10, 10X.0.25, 40X/0.65 - Chức năng điều chỉnh thô và điều chỉnh tinh với độ chính xác giúp việc soi mẫu dễ dàng. - Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° và có 3 vị trí lắp vật kính. - Thị kính có cấu tạo nghiêng 45°.

1,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi 3 mắt kết nối máy tính Ecoblue Euromex EC.1153

Kính hiển vi 3 mắt kết nối máy tính Ecoblue Euromex EC.1153

Kính hiển vi 3 mắt kết nối máy tính Ecoblue - Euromex - Model: EC.1153 - Độ phóng đại tối đa 1000 lần khi dùng với thị kính 10X và vật kính 100X. - Thị kính: DIN WF 10x/18 mm, tiêu sắc phẳng 10X, quang trường rộng 18mm - Vật kính S40X và S60X thiết kế kiểu spring-mounted. - Đầu quan sát: Đầu quan sát loại 3 đường truyền quang

10,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi sinh học Euromex BioBlue BB.1152-PL

Kính hiển vi sinh học Euromex BioBlue BB.1152-PL

- Kính hiển vi thích hợp sử dụng cho phòng thí nghiệm - Thị kính có góc nghiêng 30 độ, xoay 360 độ giúp cho người sử dụng thoải mái trong các thao tác vận hành - Khoảng cách của thị kính có thể điều chỉnh 55-75mm - Thị kính 10X/20 - Vật kính: 4X, 10X, 40X, 100X/ nhúng dầu - Độ phóng đại: 10x, 100x, 400x, 1000x.

13,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi kết nối camera Euromex BioBlue BB.4255

Kính hiển vi kết nối camera Euromex BioBlue BB.4255

Độ phóng đại: 40, 100, 400, 1000 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S60x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA. 1,25 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 130 x 130 mm

13,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi kết nối camera Euromex BioBlue BB.4245

Kính hiển vi kết nối camera Euromex BioBlue BB.4245

Độ phóng đại: 40, 100, 400, 600 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S60x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA. 0,85 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 130 x 130 mm

13,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex BioBlue BB.4240

Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex BioBlue BB.4240

Độ phóng đại: 40, 100, 400, 600 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S60x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.0,85 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 130 x 130 mm

8,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex BioBlue BB.4220

Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex BioBlue BB.4220

Độ phóng đại: 40, 100, 400 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 130 x 130 mm

7,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex BioBlue BB.4200

Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex BioBlue BB.4200

Độ phóng đại: 40, 100, 400 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.0,85 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 120 x 120 mm

6,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi phân cực Euromex EcoBlue EC.2601-POL

Kính hiển vi phân cực Euromex EcoBlue EC.2601-POL

Độ phóng đại: 40, 100, 400, 600 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S60x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.0,85 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360°

10,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi phân cực Euromex EcoBlue EC.2101-POL

Kính hiển vi phân cực Euromex EcoBlue EC.2101-POL

Độ phóng đại: 40, 100, 400, 1000 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S100x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.1,25 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360°

10,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi phân cực Euromex EcoBlue EC.2001-POL

Kính hiển vi phân cực Euromex EcoBlue EC.2001-POL

Độ phóng đại: 40, 100, 400 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360°

9,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi camera Euromex EcoBlue EC.1605

Kính hiển vi camera Euromex EcoBlue EC.1605

Độ phóng đại: 40, 100, 400, 600 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S60x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.0,85 Trang bị ống quan sát kĩ thuật số camera 1.3Mp CMOS kết nối cổng USB với phần mềm xử lí hình ảnh ImageFocus Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 123 x 119 mm

10,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi camera Euromex EcoBlue EC.1105

Kính hiển vi camera Euromex EcoBlue EC.1105

Độ phóng đại: 40, 100, 400,1000 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S100x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.1,25 Trang bị ống quan sát kĩ thuật số camera 1.3Mp CMOS kết nối cổng USB với phần mềm xử lí hình ảnh ImageFocus Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 123 x 119 mm

10,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi 1 mắt Euromex EC.1652

Kính hiển vi 1 mắt Euromex EC.1652

Độ phóng đại: 40, 100, 400, 600 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S60x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.0,85 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 123 x 128 mm

7,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi 1 mắt Euromex EcoBlue EC.1153

Kính hiển vi 1 mắt Euromex EcoBlue EC.1153

Độ phóng đại: 40, 100, 400,1000 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S100x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.1,25 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 123 x 128 mm

10,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi 1 mắt Euromex EcoBlue EC.1151

Kính hiển vi 1 mắt Euromex EcoBlue EC.1151

Độ phóng đại: 40, 100, 400, 1000 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S100x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.1,25 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 123 x 128 mm

7,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi 1 mắt Euromex EcoBlue EC.1601

Kính hiển vi 1 mắt Euromex EcoBlue EC.1601

Độ phóng đại: 40, 100, 400, 600 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S60x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.0,85 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 123 x 119 mm Đèn LED 1w chiếu sáng có thể điều chỉnh cường độ sáng phù hợp

6,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi 1 mắt Euromex EcoBlue EC.1101

Kính hiển vi 1 mắt Euromex EcoBlue EC.1101

Độ phóng đại: 40, 100, 400 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 123 x 119 mm Đèn LED 1w chiếu sáng có thể điều chỉnh cường độ sáng phù hợp

6,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi có gắn camera Euromex BioBlue BB.4225

Kính hiển vi có gắn camera Euromex BioBlue BB.4225

Độ phóng đại: 40, 100, 400 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 130 x 130 mm

11,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi kết nối camera Euromex BioBlue BB.4205

Kính hiển vi kết nối camera Euromex BioBlue BB.4205

Độ phóng đại: 40, 100, 400 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 120 x 120 mm

11,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi kết nối máy tính HM-1600T

Kính hiển vi kết nối máy tính HM-1600T

- Kính hiển vi sinh học HM-1600T có độ phóng đại 1600 lần và có ống ngắm kết nối camera để chuyển hình ảnh soi lên màn hình tivi hoặc máy tính hoặc máy đèn chiếu (overhead) - Thị kính: WF10x và WF16x (có thể sử dụng 1 trong 2 thị kính trên) - Vật kính: 10x, 40x và 100x (soi dầu) - Kích thước của kính: 20cm x 15cm x 37cm - Trọng lượng đóng gói: 3.6kg (trọng lượng tịnh: 2.6kg)

4,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi 2 nguồn sáng LED và Halogen Carl Zeiss Primo Star

Kính hiển vi 2 nguồn sáng LED và Halogen Carl Zeiss Primo Star

- Điều chỉnh lấy hình ảnh (tiêu cự) có hai cấp độ chỉnh sơ cấp và chỉnh tinh. - Chỉnh tinh với độ dịch chuyển là 0.3 mm/vòng. - Chỉnh sơ cấp với độ dịch chuyển là 4 mm/vòng. - Tổng hành trình dịch chuyển là 15 mm. - Ống gắn thị kính nghiêng 30°, quang trường 20 mm.

25,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi kết nối máy tính Optika B-193

Kính hiển vi kết nối máy tính Optika B-193

- Đầu kính: Loại 3 mắt, nghiêng 30 độ, quay 360 độ. - Điều chỉnh bù đi ốp trên mắt trái - Điều chỉnh khoảng cách liên đồng tử trong khoảng 48-75 mm - Thị kính: thị trường rộng WF10X/18 với thị trường 18. - Vật kính: Các vật kính DIN tiêu sắc, bao gồm: + Tiêu sắc DIN 4x/0.10 + Tiêu sắc DIN 10x/0.25 + Tiêu sắc DIN 40x/0.65 + Tiêu sắc DIN 100x/1.25 (sử dụng dầu soi)

14,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi 3 mắt XSP-15B

Kính hiển vi 3 mắt XSP-15B

Kính hiển vi 2 mắt XSP-15B - Độ phóng đại tối đa: 1.600 lần - Thị kính: 10X, 16X - Vật kính: 4X,10X, 40X (S), 100X (S) - Góc nghiêng: 45 độ - Xoay: 360 độ - Nguồn sáng: Đèn halogen (Đèn LED tùy chọn) - Bàn soi: 120mm*130mm

4,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi sinh học 3 mắt Olympus CX-41 Call

Kính hiển vi sinh học 3 mắt Olympus CX-41

Kính hiển vi sinh học 3 mắt CX-41 Olympus (Kết nối máy ảnh kỹ thuật số) - Thân máy chính với đầu quan sát hai thị kính. - Thị kính 10X quang trường F.N = 20: 02 cái. - Vật kính tiêu sắc phẳng Plan Achromat 4X: 01 cái. - Vật kính tiêu sắc phẳng Plan Achromat 10X: 01 cái. - Vật kính tiêu sắc phẳng Plan Achromat 40X, có lò so bảo vệ: 01 cái.

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 3 mắt Axio Lab.A1 Carl Zeiss

Kính hiển vi 3 mắt Axio Lab.A1 Carl Zeiss

- Vật kính A-Plan 5x/0.12: độ mở N.A.0.12, khỏang cách làm việc 10.1 - Vật kính A-Plan 10x/0.25, độ mở N.A. 0.25, khỏang cách làm việc 4.5 mm - Vật kính A-Plan 40x/0.65, độ mở N.A. 0.65, khỏang cách làm việc 0.45 mm - Vật kính A-Plan 100x/1.25, soi dầu, độ mở N.A. 1.25, khỏang cách làm việc 0.22 mm

132,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi sinh học 2 mắt Meiji ML2200

Kính hiển vi sinh học 2 mắt Meiji ML2200

– Thị kính KHV10X/F.N 20. – Đầu quan sát 2 mắt, xoay 360o, góc quan sát nghiêng 30o. – Kính hiển vi ML2200 sử dụng ánh sáng truyền qua với hệ thống chiếu sáng Halogen kiểu Koehler chỉnh được cường độ sáng. – Loại vật kính Plan 4X, 10X, S40X và S100X (dùng với dầu soi). – Tụ quang tiêu sắc 1.25NAvới giá giữ kính lọc màu xanh. – Đèn Koehler Halogen 6V/30W

16,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi sinh học 3 mắt Meiji ML2300 (kèm Camera)

Kính hiển vi sinh học 3 mắt Meiji ML2300 (kèm Camera)

- Thị kính KHV10X/F.N 20. - Đầu quan sát 3 mắt, xoay 360 độ, góc quan sát nghiêng 30 độ. - Sử dụng ánh sáng truyền qua với hệ thống chiếu sáng Halogen kiểu Koehler chỉnh được cường độ sáng. - Loại vật kính Plan 4X, 10X, S40X và S100X (dùng với dầu soi). - Tụ quang tiêu sắc 1.25NA với giá giữ kính lọc màu xanh. - Đèn Koehler Halogen 6V/30W

40,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi sinh học 2 mắt Meiji ML2400

Kính hiển vi sinh học 2 mắt Meiji ML2400

– Thị kính KHV10X/F.N 20. – Đầu quan sát 2 mắt, xoay 360 độ, góc quan sát nghiêng 30 độ. – Sử dụng ánh sáng truyền qua với hệ thống chiếu sáng Halogen kiểu Koehler chỉnh được cường độ sáng. – Loại vật kính Plan 4X, 10X, S40X và S100X (dùng với dầu soi). – Tụ quang tiêu sắc 1.25NA với giá giữ kính lọc màu xanh. – Đèn Koehler Halogen 6V/30W

18,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi sinh học 2 mắt Meiji ML2600

Kính hiển vi sinh học 2 mắt Meiji ML2600

- Thị kính KHV10X/F.N 20. - Đầu quan sát 2 mắt, xoay 360 độ, góc quan sát nghiêng 30 độ. - Loại vật kính: Planachromat Brightfield 4x, 10x, S40x, S100x (dùng với dầu soi). - Tụ quang tiêu sắc 1.25NA với giá giữ kính lọc màu xanh. - Đèn Koehler Halogen 6V/30W

18,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi 3 mắt Meiji ML2700 (kèm Camera)

Kính hiển vi 3 mắt Meiji ML2700 (kèm Camera)

- Thị kính KHV10X/F.N 20. - Đầu quan sát 3 mắt, xoay 360 độ, góc quan sát nghiêng 30 độ. - Loại vật kính: Planachromat Brightfield 4x, 10x, S40x, S100x (dùng với dầu soi). - Tụ quang tiêu sắc 1.25NA với giá giữ kính lọc màu xanh. - Đèn Koehler Halogen 6V/30W.

38,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi kết nối máy tính Kruss MBL2000-T

Kính hiển vi kết nối máy tính Kruss MBL2000-T

- Độ phóng đại max: 1000 lần - Thị kính: 10x - Vật kính: 4X, 10X, 40X, 100X - Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai đồng tử 55-75 mm. - Có vòng chỉnh độ diopt phù hợp với từng người quan sát - Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360 độ , có 4 vị trí lắp vật kính.

18,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi kết nối máy tính XSZ-2007-CCD

Kính hiển vi kết nối máy tính XSZ-2007-CCD

- Độ phóng đại max: 1.000 lần và 1.600 lần (lựa chọn thêm) - Thị kính: 10x (Φ18mm) và 16x (Φ11mm chựa chọn thêm). - Vật kính: có 4 loại 4X/0.10, 10X.0.25, 40X/0.65, 100X/1.25 - Chức năng điều chỉnh thô và điều chỉnh tinh với độ chính xác 2μm giúp việc soi mẫu dễ dàng. - Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360o và có 4 vị trí lắp vật kính.

9,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi sinh học Euromex 86.025

Kính hiển vi sinh học Euromex 86.025

- Thị kính có góc nghiêng 30 độ, xoay 360 độ giúp cho người sử dụng thoải mái trong các thao tác vận hành - Thị kính 10X/18mm - Vật kính: 4X, 10X, 40X, 100X/ nhúng dầu - Độ phóng đại: 10x, 100x, 400x, 1000x. - Bàn sa trượt kích thước 125 x135mm cho phép dịch chuyển tiêu bản mẫu theo 2 phương X-Y với biên độ 75x35mm

12,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi 2 mắt Euromex 86.025-LED

Kính hiển vi 2 mắt Euromex 86.025-LED

- Thị kính có góc nghiêng 30 độ, xoay 360 độ giúp cho người sử dụng thoải mái trong các thao tác vận hành - Thị kính 10X/18mm - Vật kính: 4X, 10X, 40X, 100X/ nhúng dầu - Độ phóng đại: 10x, 100x, 400x, 1000x. - Bàn sa trượt kích thước 125 x135mm cho phép dịch chuyển tiêu bản mẫu theo 2 phương X-Y với biên độ 75x35mm

12,800,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0942.931.419

Tel Hà Nội

Tel Hà Nội - (024) 3200 5678

Tel HCM

Tel HCM - (028) 6686 9955

Email

Email - vattukhoahocquocte@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 38
  • Hôm nay 475
  • Hôm qua 691
  • Trong tuần 1,166
  • Trong tháng 13,454
  • Tổng cộng 611,243

Top

   (0)