Kính hiển vi kết nối máy tính - Camera

mỗi trang
Kính hiển vi kỹ thuật số OME-TOP PDM-60 Call

Kính hiển vi kỹ thuật số OME-TOP PDM-60

- Viewing head: Monocular tube, inclined at 45 độ, with built-in 3.6 inch LCD Microscope Camera, can switch to WF 10X/16X eyepiece - Eye piece: WF10X, WF16X - LCD: 3.6 inch TFT LCD - Sensor: 2.0 Mega Pixel CMOS - Function: Live viewing, Photograph(JPEG), Video recording (AVI)

Vui lòng gọi
Kính hiển vi gắn sẵn camera OME-TOP PD-3210 Call

Kính hiển vi gắn sẵn camera OME-TOP PD-3210

- Eye pieces tube: Monocular measuring single tube 45 độ angel 360 độ rotation - Eye piece: WF 10X / 16X - Objectives Achromatic: 4X 10X 40X 100X - Stage: 40X~1600X - Spectrum area: 400nm~1000nm - Resolution: 1280x1024, 640x480, 320x240 - Software: USB2.0,480Mb/s

Vui lòng gọi
Kính hiển vi gắn sẵn camera OME-TOP PD-2510 Call

Kính hiển vi gắn sẵn camera OME-TOP PD-2510

- Viewing head: Monocular measuring single tube 45 độ, angle 360 độ rotation. - Total Magnification: 40X, 100X, 400X, 1000X - Eye piece: WF10X (ψ20mm) - Camera System: CMOS Chip, 1.3 Mega Pixel - Magnifications: 40~1000X

Vui lòng gọi
Kính hiển vi gắn sẵn camera OME-TOP PD-2520 Call

Kính hiển vi gắn sẵn camera OME-TOP PD-2520

- Viewing head: Binocular measuring tube 45 độ, angle 360 độ rotation. Interpupillary distance: 55~75 mm - Total Magnification: 40X, 100X, 400X, 1000X - Eye piece: WF10X (ψ20mm) - Camera System: CMOS Chip, 1.3 Mega Pixel - Magnifications: 40~1000X

Vui lòng gọi
Kính hiển vi có gắn camera OME-TOP PD-3028 Call

Kính hiển vi có gắn camera OME-TOP PD-3028

- Viewing head: Binocular measuring tube 45 độ, angle 360 độ rotation. Interpupillary distance: 55~75 mm - Total Magnification: 40X, 100X, 400X, 1000X - Eye piece: WF10X (ψ22mm) - Camera System: CMOS Chip, 1.3 Mega Pixel

Vui lòng gọi
Kính hiển vi có gắn camera OME-TOP PD-3428 Call

Kính hiển vi có gắn camera OME-TOP PD-3428

- Viewing head: Binocular measuring tube 45 dộ, angle 360 độ rotation. Interpupillary distance: 55~75 mm - Total Magnification: 40X, 100X, 400X, 1000X - Eye piece: WF10X (ψ22mm) - Camera System: CMOS Chip, 1.3 Mega Pixel

Vui lòng gọi
Kính hiển vi gắn sẵn camera OME-TOP PD-5100 Call

Kính hiển vi gắn sẵn camera OME-TOP PD-5100

- Viewing head: Compensation Free Binocular Head, Inclined at 30 độ, Interpupilary Distance 55-75mm - Eye piece: High Point and Wide Field Eyepiece EW10X/20 - Camera System: CMOS Chip, USB1.0 Output, 300,000 Pixel - Magnifications: 40~1600X

Vui lòng gọi
Kính hiển vi gắn sẵn camera OME-TOP PD-5200 Call

Kính hiển vi gắn sẵn camera OME-TOP PD-5200

- Viewing head: Compensation Free Binocular Head, Inclined at 30 độ, Interpupilary Distance 55-75mm - Eye piece: High Point and Wide Field Eyepiece EW10X/20 - Camera System: High resolution Chip, RCA, S-Vide, USB1.O Output, 400,000 pixel

Vui lòng gọi
Kính hiển vi phân cực OME-TOP PT-3930 Call

Kính hiển vi phân cực OME-TOP PT-3930

- Viewing head: Trinocular, ,inclination of 30°,100% image light for photography capable - Eye piece: WF10X (1 pair), 10X cross eyepiece (1 piece), 10X graduation eyepiece (1 piece) - Magnifications: 40X~600X - Focusing: Coaxial coarse/fine focus system, with tension adjustable and limit stopper, minimum division of fine focusing: 2μm. - Condenser: N.A1.25 Abbe condenser with iris diaphragm

Vui lòng gọi
Kính hiển vi phân cực OME-TOP PT-7030 Call

Kính hiển vi phân cực OME-TOP PT-7030

- Viewing head: Trinocular, inclination at 30 độ, 100% image light for photography capable. - Eye piece: + WF10X (1 pair) + 10X cross eyepiece (1 piece) + 10X graduation eyepiece (1 piece) - Magnifications: 40~600X - Focusing: Coaxial coarse/fine focus system, with tension adjustable and limit stopper, minimum division of fine focusing: 2μm.

Vui lòng gọi
Kính hiển vi phân cực OME-TOP PT-3438 Call

Kính hiển vi phân cực OME-TOP PT-3438

- Magnifications: 40X~600X - Focusing: Coaxial coarse/fine focus system, with tension adjustable and limit stopper, minimum division of fine focusing: 2μm. - Viewing head: Trinocular, inclination at 30 độ, 50% or 100% image light for photography capable. - High Eye point WF10X/20mm (1 pair)

Vui lòng gọi
Kính hiển vi huỳnh quang OME-TOP PF-583I Call

Kính hiển vi huỳnh quang OME-TOP PF-583I

- Optical system: Infinite Optical System - Viewing head: Trinocular (Inclination of 30 độ, 100% image light for photography capable) - Interpupillary Distance: 55mm - 75mm - Eyepiece: WF 10X (20mm) - Nosepiece: Quintuple nosepiece inner locating on ball bearing

Vui lòng gọi
Kính hiển vi huỳnh quang OME-TOP PF-483 Call

Kính hiển vi huỳnh quang OME-TOP PF-483

- Optical system: Infinite Optical System - Viewing head: Trinocular Head. Inclined at 45 độ - Interpupillary Distance: 55mm - 75mm - Eyepiece: WF10 X (18mm)

Vui lòng gọi
Kính hiển vi huỳnh quang OME-TOP PF-3038A Call

Kính hiển vi huỳnh quang OME-TOP PF-3038A

- Optical system: Infinite Optical System - Viewing head: Interpupillary Distance: 55 độ ~ 75 độ - Interpupillary Distance: 55mm -75mm - Eyepiece: WF10X/ 22mm

Vui lòng gọi
Kính hiển vi huỳnh quang OME-TOP PF-3038P Call

Kính hiển vi huỳnh quang OME-TOP PF-3038P

- Optical system: Infinite Optical System - Viewing head: Compensation Free Trinocular Head. Inclined at 30 ° - Interpupillary Distance: 55mm -75mm - Eyepiece: WF10X/ 22mm

Vui lòng gọi
Kính hiển vi huỳnh quang OME-TOP PF-393 Call

Kính hiển vi huỳnh quang OME-TOP PF-393

- Optical system: Infinite Optical System - Viewing head: Trinocular Head. Inclined at 30 độ - Interpupillary Distance: 55mm -75mm - Eyepiece: WF10 X (20mm)

Vui lòng gọi
Kính hiển vi huỳnh quang OME-TOP PF-305Y Call

Kính hiển vi huỳnh quang OME-TOP PF-305Y

- Optical system: Infinity Optical System - Viewing head: Compensation Free Trinocular Head. Inclined at 30 độ - Interpupillary Distance: 55mm -75mm - Eyepiece: WF10 X (22mm)

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi ngược Optika IM-3MET Call

Kính hiển vi soi ngược Optika IM-3MET

- Chiếu sáng: bóng đèn Halogen 12V / 50W - Điện áp: 110 / 240VAC, 50 / 60Hz, 1A; Fuse: T3.15A 250V. - Điều chỉnh Interpupillary 50-75 mm. - Thị kính: EWF10X / 22 với số lĩnh vực 22. - Chiều cao: 390 mm - Chiều rộng: 220 mm - Trọng lượng: 9 kg

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi ngược Optika IM-3LD Call

Kính hiển vi soi ngược Optika IM-3LD

- Chiếu sáng và truyền ánh sáng: Ánh sáng loại nguồn X-LED 8 với màu trắng 8W LED - Nhiệt độ màu: 6300K - LED thời gian sống trung bình khoảng. 50.000h - Điện áp: 110 / 240VAC, 50 / 60Hz, 1A; Fuse: T500mA 250V - Công suất tối đa yêu cầu: 13W - Phản sáng: Hiệu quả cao LED, 18W. - Chiều cao: 495 mm - Chiều rộng: 230 mm - Trọng lượng: 9 kg

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi ngược phản pha huỳnh quang Optika IM-3FL4 Call

Kính hiển vi soi ngược phản pha huỳnh quang Optika IM-3FL4

- Chiếu sáng & truyền ánh sáng: Ánh sáng loại nguồn X-LED 8 với màu trắng 8W LED - Nhiệt độ màu: 6300K - LED thời gian sống trung bình khoảng. 50.000h - Điện áp: 110 / 240VAC, 50 / 60Hz, 1A; Fuse: T500mA 250V - Công suất tối đa yêu cầu: 13W - Chiều cao: 495 mm - Chiều rộng: 230 mm - Trọng lượng: 10 kg

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi ngược phản pha huỳnh quang Optika IM-3FL Call

Kính hiển vi soi ngược phản pha huỳnh quang Optika IM-3FL

- Chiếu sáng & truyền ánh sáng: Ánh sáng loại nguồn X-LED 8 với màu trắng 8W LED - Nhiệt độ màu: 6300K - LED thời gian sống trung bình khoảng. 50.000h - Điện áp: 110 / 240VAC, 50 / 60Hz, 1A; Fuse: T500mA 250V - Công suất tối đa yêu cầu: 13W - Chiều cao: 495 mm - Chiều rộng: 230 mm - Trọng lượng: 10 kg

Vui lòng gọi
Kính hiển vi Camera Optika EDUCAM USB 4083.4 Call

Kính hiển vi Camera Optika EDUCAM USB 4083.4

- Yếu tố CCD: 1/3 inch - Độ phân giải (TV lines): 420 - Tổng số điểm ảnh: 298,000 - Tín hiệu tiếng ồn tỷ lệ: > 48 dB - Độ nhạy (lux / F: 1.2): 0.8lux / F1.2 - Màn trập điện tử: Có - Tự động giành quyền kiểm soát: Có - Cân bằng trắng (tự động): Có - Tín hiệu video: PAL (NTSC opt.) - Đầu ra USB: Có

Vui lòng gọi
Kính hiển vi Camera Optika EDUCAM STUDENT PRO 4083.3 Call

Kính hiển vi Camera Optika EDUCAM STUDENT PRO 4083.3

- Yếu tố CCD: 1/3 inch - Độ phân giải (TV lines): 420 - Tổng số điểm ảnh: 298,000 - Tín hiệu tiếng ồn tỷ lệ: > 48 dB - Độ nhạy (lux / F: 1.2): 0.8lux / F1.2 - Màn trập điện tử: Có - Tự động giành quyền kiểm soát: Có - Cân bằng trắng (tự động): Có - Tín hiệu video: PAL (NTSC opt.) - Khoảng cách làm việc: > 0,76 cm

Vui lòng gọi
Kính hiển vi Camera Optika EDUCAM STUDENT 4083.2 Call

Kính hiển vi Camera Optika EDUCAM STUDENT 4083.2

- Yếu tố CCD: 1/3 inch - Độ phân giải (TV lines): 420 - Tổng số điểm ảnh: 298,000 - Tín hiệu tiếng ồn tỷ lệ: > 48 dB - Độ nhạy (lux / F: 1.2): 0.8lux / F1.2 - Màn trập điện tử: Có - Tự động giành quyền kiểm soát: Có - Cân bằng trắng (tự động): Có - Tín hiệu video: PAL (NTSC opt.) - Khoảng cách làm việc: > 0,76 cm

Vui lòng gọi
Kính hiển vi Camera Optika EDUCAM MULTIMEDIA PRO 4083.1 Call

Kính hiển vi Camera Optika EDUCAM MULTIMEDIA PRO 4083.1

- Yếu tố CCD: 1/3 inch - Độ phân giải (TV lines): 420 - Tổng số điểm ảnh: 298,000 - Tín hiệu / tỷ lệ tiếng ồn: > 48 dB - Độ nhạy sáng (lux / F: 1.2): 0.8lux / F1.2 - Màn trập điện tử: Có - Điều khiển tự động: Có - Cân bằng trắng (tự động): Có - Video tín hiệu: PAL (NTSC opt.) - Khoảng cách làm việc: > 0,76 cm

Vui lòng gọi
Camera truyền hình kéo dài Optika EDUCAM MIC 4083.5 Call

Camera truyền hình kéo dài Optika EDUCAM MIC 4083.5

- Yếu tố CCD: 1/3 inch - Độ phân giải (TV lines): 420 - Tổng số điểm ảnh: 298,000 - Tín hiệu / tỷ lệ tiếng ồn: > 48 dB - Độ nhạy sáng (lux / F: 1.2): 0.8lux / F1.2 - Màn trập điện tử: Có - Kiểm soát được tự động: Có - Cân bằng trắng (tự động): Có

Vui lòng gọi
Camera kính hiển vi kết nối qua màn hình tivi Optika VC-02 Call

Camera kính hiển vi kết nối qua màn hình tivi Optika VC-02

- Cảm biến: CCD SONY cảm biến 1/3 inch - Horizontal Resolution: 420 TV lines (PAL) - Các yếu tố ảnh: 500 [H] x582 [V] - Video đầu ra: BNC VBS 1.0Vp-p, 75 Ohm - C-Mount: C / CS - Độ nhạy: 0.5lux / F = 1.2 - Tự động cân bằng trắng: Có - Kiểm soát được tự động: Có - Nguồn: 150mA - Kích thước: 60x50x145mm

Vui lòng gọi
Camera kính hiển vi kết nối qua màn hình tivi Optika VC-01 Call

Camera kính hiển vi kết nối qua màn hình tivi Optika VC-01

- Cảm biến: CCD SONY cảm biến 1/3 inch - Horizontal Resolution: 420 TV lines (PAL) - Các yếu tố ảnh: 500 [H] x582 [V] - Video đầu ra: BNC VBS 1.0Vp-p, 75 Ohm - C-Mount: C / CS - Độ nhạy: 0.5lux / F = 1.2 - Tự động cân bằng trắng: Có - Kiểm soát được tự động: Có

Vui lòng gọi
Camera kỹ thuật số OPTIKAM HDMI Pro - 4083.13 Call

Camera kỹ thuật số OPTIKAM HDMI Pro - 4083.13

- Cảm biến: 1-2,8 inch Sony CMOS Sensor - Độ phân giải kỹ thuật số: 3264 x 1836 (6 megapixel) - Chi tiết hình ảnh Acquisition: Truecolor, hai chipset FPGA tốc độ cao - Các tính năng chính: On / Off, tất cả phần còn lại của các tính năng có sẵn thông qua các phần mềm ON-BOARD. - Cổng ngoài: HDMI, USB, SD-Card - Thẻ SD: Hình ảnh: 3264 x 1836, Video: 1280 x 720 - Độ phân giải HDMI: 1920 x 1080, tốc độ 30fps - Độ phân giải USB: 1920 x 1080, 1280 x 720, 30fps

Vui lòng gọi
Máy quét kỹ thuật số Optika OPTISCAN10 Call

Máy quét kỹ thuật số Optika OPTISCAN10

- Tín hiệu đầu ra: USB 2.0 - Chiếu sáng: LED - Độ phân giải: 5.000 dpi trong chế độ Normal, 10.000 dpi ở chế độ chất lượng - Tiêu chuẩn 24 x 75 mm - Quét size: Bất kỳ kích thước, Max 24 x 36mm - Hình ảnh định dạng: JPG, TIFF - Với chức năng thời gian chức năng: 25 giây - Thời gian quét chất lượng bình thường: 1 phút 30 giây (24 x 36mm)

Vui lòng gọi
Camera kỹ thuật số OPTIKAM WiFi - 4083.WiFi Call

Camera kỹ thuật số OPTIKAM WiFi - 4083.WiFi

- Cảm biến: 1 \ 2.5 inch - Độ phân giải: 5 Megapixel - Cổng kết nối ngoài: USB - Tín hiệu WiFi: Từ máy ảnh - Yêu cầu WiFi Router: Không có - Mật khẩu WiFi: Không có - Cổng Ethernet: Không - Tốc độ khung hình WiFi có độ phân giải thấp: 2 khung hình / giây: 640x480 với 10 người dùng

Vui lòng gọi
Camera kỹ thuật số OPTIKAM PRO 8LT - 4083.18LT Call

Camera kỹ thuật số OPTIKAM PRO 8LT - 4083.18LT

- kết nối C-mount chỉ cho kính hiển vi chuyên nghiệp - Khoa học cấp CCD 1 / 1.8 inch cảm biến - Độ trung thực màu sắc cực kỳ cao - Độ phân giải 8 Mega Pixel - 12 * 3 bit chuyển đổi ADC màu - Thời gian phơi sáng dài cho hình ảnh huỳnh quang - Cáp 3-mét cho hoạt động đường dài bao gồm

Vui lòng gọi
Camera kỹ thuật số OPTIKAM PRO 5LT - 4083.12LT Call

Camera kỹ thuật số OPTIKAM PRO 5LT - 4083.12LT

- Độ phân giải: 2560 x 1920 (5.0 MPixel) - Cảm biến: CMOS 1 / 2.5 inch - Kích thước pixel: 2,2 mm x 2,2 mm - Diện tích hình ảnh: 5,70 mm x 4,28 mm - Tốc độ khung hình ở đầy đủ độ phân giải: 3 khung hình / giây - Tốc độ khung hình ở nửa đầu độ phân giải: 12 khung hình / giây - Định dạng quang học: 1/2 ' - Aspect Ratio: 4: 3 - Tỷ lệ S / N: 40,5 dB max

Vui lòng gọi
Camera kỹ thuật số OPTIKAM PRO 3LT - 4083.11LT Call

Camera kỹ thuật số OPTIKAM PRO 3LT - 4083.11LT

- Độ phân giải: 2048 x 1536 (3.2 MPixel) - Cảm biến: CMOS 1/2 inch - Kích thước pixel: 3,2 mm x 3,2 mm - Diện tích hình ảnh: 6,55 mm x 4,92 mm - Tốc độ khung hình ở đầy đủ độ phân giải: 12 khung hình / giây - Tốc độ khung hình ở nửa độ phân giải: 24 khung hình / giây - Định dạng quang học: 1/2 ' - Aspect Ratio: 4: 3 - Tỷ lệ S / N: 43 dB max

Vui lòng gọi
Camera kỹ thuật số OPTIKAM HDMI Easy Call

Camera kỹ thuật số OPTIKAM HDMI Easy

- Cảm biến: 1 \ 2,33 inch - Độ phân giải: 5 Megapixel - Tính năng: On / Off, zoom, chụp ảnh, quay video, trình đơn, AE Exposure - Cổng ngoài: HDMI, USB, Micro SD-Card - SD-Card hình ảnh: 2976 x 1674, Video: 1280 x 720 - Độ phân giải HDMI: 1280 x 720, 30 fps - Độ phân giải USB: 1280 x 720, 30 fps - Driver USB: Driver miễn phí

Vui lòng gọi
Camera kỹ thuật số OPTIKAM HDMI Call

Camera kỹ thuật số OPTIKAM HDMI

- Cảm biến: 1 / 2.5 inch - Độ phân giải: 2592 x 1944 (Pixel) - Chi tiết hình ảnh Acquisition: Hai chipset FPGA tốc độ cao - Các tính năng chính: On / Off, tất cả phần còn lại của các tính năng có sẵn thông qua các phần mềm ON-BOARD. - Cổng ngoài: HDMI, USB, SD-Card, Thẻ SD - Hình ảnh: 2592 x 1944, Video: 1920 x 1080 - Độ phân giải HDMI: 1920 x 1080, tốc độ 30fps - Độ phân giải của USB: 1920 x 1080, 1280 x 720, 15fps

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0942.931.419

Tel Hà Nội

Tel Hà Nội - (024) 3200 5678

Tel HCM

Tel HCM - (028) 6686 9955

Email

Email - vattukhoahocquocte@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 52
  • Hôm nay 711
  • Hôm qua 2,094
  • Trong tuần 7,511
  • Trong tháng 18,137
  • Tổng cộng 587,559

Top

   (0)