Kính hiển vi 1 mắt

mỗi trang
Kính hiển vi 1 mắt 640 lần XSP-102

Kính hiển vi 1 mắt 640 lần XSP-102

- Độ phóng đại max: 640 lần - Thị kính: 16x - Vật kính: có 3 loại 4X/0.10, 10X.0.25, 40X/0.65 - Chức năng điều chỉnh thô và điều chỉnh tinh với độ chính xác giúp việc soi mẫu dễ dàng. - Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° và có 3 vị trí lắp vật kính. - Thị kính có cấu tạo nghiêng 45°.

1,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi kết nối camera Euromex BioBlue BB.4245

Kính hiển vi kết nối camera Euromex BioBlue BB.4245

Độ phóng đại: 40, 100, 400, 600 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S60x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA. 0,85 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 130 x 130 mm

13,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex BioBlue BB.4250

Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex BioBlue BB.4250

Độ phóng đại: 40, 100, 400, 1000 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S100x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.1,25 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 130 x 130 mm

8,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex BioBlue BB.4240

Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex BioBlue BB.4240

Độ phóng đại: 40, 100, 400, 600 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S60x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.0,85 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 130 x 130 mm

8,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex BioBlue BB.4220

Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex BioBlue BB.4220

Độ phóng đại: 40, 100, 400 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 130 x 130 mm

7,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex BioBlue BB.4200

Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex BioBlue BB.4200

Độ phóng đại: 40, 100, 400 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.0,85 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 120 x 120 mm

6,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi phân cực Euromex EcoBlue EC.2601-POL

Kính hiển vi phân cực Euromex EcoBlue EC.2601-POL

Độ phóng đại: 40, 100, 400, 600 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S60x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.0,85 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360°

10,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi phân cực Euromex EcoBlue EC.2101-POL

Kính hiển vi phân cực Euromex EcoBlue EC.2101-POL

Độ phóng đại: 40, 100, 400, 1000 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S100x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.1,25 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360°

10,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi phân cực Euromex EcoBlue EC.2001-POL

Kính hiển vi phân cực Euromex EcoBlue EC.2001-POL

Độ phóng đại: 40, 100, 400 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360°

9,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi camera Euromex EcoBlue EC.1605

Kính hiển vi camera Euromex EcoBlue EC.1605

Độ phóng đại: 40, 100, 400, 600 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S60x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.0,85 Trang bị ống quan sát kĩ thuật số camera 1.3Mp CMOS kết nối cổng USB với phần mềm xử lí hình ảnh ImageFocus Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 123 x 119 mm

10,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi camera Euromex EcoBlue EC.1105

Kính hiển vi camera Euromex EcoBlue EC.1105

Độ phóng đại: 40, 100, 400,1000 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S100x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.1,25 Trang bị ống quan sát kĩ thuật số camera 1.3Mp CMOS kết nối cổng USB với phần mềm xử lí hình ảnh ImageFocus Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 123 x 119 mm

10,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi 1 mắt Euromex EC.1652

Kính hiển vi 1 mắt Euromex EC.1652

Độ phóng đại: 40, 100, 400, 600 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S60x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.0,85 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 123 x 128 mm

7,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi 1 mắt Euromex EcoBlue EC.1153

Kính hiển vi 1 mắt Euromex EcoBlue EC.1153

Độ phóng đại: 40, 100, 400,1000 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S100x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.1,25 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 123 x 128 mm

10,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi 1 mắt Euromex EcoBlue EC.1151

Kính hiển vi 1 mắt Euromex EcoBlue EC.1151

Độ phóng đại: 40, 100, 400, 1000 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S100x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.1,25 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 123 x 128 mm

7,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi 1 mắt Euromex EcoBlue EC.1051

Kính hiển vi 1 mắt Euromex EcoBlue EC.1051

Độ phóng đại: 40, 100, 400 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 123 x 128 mm

6,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi 1 mắt Euromex EcoBlue EC.1601

Kính hiển vi 1 mắt Euromex EcoBlue EC.1601

Độ phóng đại: 40, 100, 400, 600 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x, S60x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65; NA.0,85 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 123 x 119 mm Đèn LED 1w chiếu sáng có thể điều chỉnh cường độ sáng phù hợp

6,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi 1 mắt Euromex EcoBlue EC.1101

Kính hiển vi 1 mắt Euromex EcoBlue EC.1101

Độ phóng đại: 40, 100, 400 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 123 x 119 mm Đèn LED 1w chiếu sáng có thể điều chỉnh cường độ sáng phù hợp

6,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi kết nối camera Euromex BioBlue BB.4205

Kính hiển vi kết nối camera Euromex BioBlue BB.4205

Độ phóng đại: 40, 100, 400 lần Thị kính: 10x Vật kính: 4x, 10x, S40x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1; NA.0,25; NA.0,65 Góc nghiêng quan sát 45° Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360° Kích thước giá đỡ mẫu: 120 x 120 mm

11,500,000 đ
MUA NGAY
Kính thiên văn cho học sinh HAT-3A

Kính thiên văn cho học sinh HAT-3A

- Kính thiên văn học sinh HAT-3A có độ phóng đại 30x - Kích thước ống ngắm: dài 34.5 cm - Chân kính phù hợp với chiều cao của trẻ. - Màu sắc: có 8 màu sắc để trẻ có thể sử dụng - Chất liệu bằng nhựa cao cấp, an toàn tuyêt đối với người sử dụng.

150,000 đ
MUA NGAY
Thị kính hiển vi 16x

Thị kính hiển vi 16x

Thị kính 16x (mắt kính hiển vi 16x) thuộc phụ kiện kính hiển vi sinh học. Hàng chính hãng, độ nét cao. Giao hàng toàn quốc.

100,000 đ
MUA NGAY
Thị kính hiển vi 10x

Thị kính hiển vi 10x

Thị kính hiển vi 10x (mắt kính hiển vi 10x) là một bộ phận của kính hiển vi sinh học. Độ sắc nét cao và có khả năng chống mốc. Giao hàng tận nơi

100,000 đ
MUA NGAY
Bóng đèn Halogen kính hiển vi 6v

Bóng đèn Halogen kính hiển vi 6v

Bóng đèn Halogen kính hiển vi 6v / 20w, 30w, 50w, 100w với ánh sáng dịu, tuổi thọ cao phù hợp với các dòng kính hiển vi sinh học 1 mắt, 2 mắt, kính hiển vi có camera, kính hiển vi soi nổi.

100,000 đ
MUA NGAY
Lam kính hiển vi

Lam kính hiển vi

Lam kính hiển vi ( lamen kính hiển vi ) với đủ kích thước khác nhau. Hàng chất lượng, đúng tiêu chuẩn.

50,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi gắn sẵn camera OME-TOP PD-3210 Call

Kính hiển vi gắn sẵn camera OME-TOP PD-3210

- Eye pieces tube: Monocular measuring single tube 45 độ angel 360 độ rotation - Eye piece: WF 10X / 16X - Objectives Achromatic: 4X 10X 40X 100X - Stage: 40X~1600X - Spectrum area: 400nm~1000nm - Resolution: 1280x1024, 640x480, 320x240 - Software: USB2.0,480Mb/s

Vui lòng gọi
Kính hiển vi gắn sẵn camera OME-TOP PD-2510 Call

Kính hiển vi gắn sẵn camera OME-TOP PD-2510

- Viewing head: Monocular measuring single tube 45 độ, angle 360 độ rotation. - Total Magnification: 40X, 100X, 400X, 1000X - Eye piece: WF10X (ψ20mm) - Camera System: CMOS Chip, 1.3 Mega Pixel - Magnifications: 40~1000X

Vui lòng gọi
Kính hiển vi kỹ thuật số Optika DM-5UP (có sẵn camera) Call

Kính hiển vi kỹ thuật số Optika DM-5UP (có sẵn camera)

- Kỹ thuật số, hai mắt, Xoay 360 độ, nghiêng 45 độ - Thị kính: WF10x / 18mm - Ống chụp vào mũi: Quadruple, đảo ngược - Mục tiêu: 4x tiêu sắc (0.10), 10x (0.25), 40x (0,65). - Giai đoạn làm việc: Xoay quanh giai đoạn dia. 90mm; phạm vi di chuyển: 5mm; clip trượt - Hệ thống lấy nét: Thô và tốt với trục khác nhau - Illumination: Trắng dẫn, không thể sạc lại, với điều khiển độ sáng - Độ phân giải máy ảnh kỹ thuật số: 800X600pixels (0.48Mp)

Vui lòng gọi
Kính hiển vi kỹ thuật số Optika DM-5 (có sẵn camera) Call

Kính hiển vi kỹ thuật số Optika DM-5 (có sẵn camera)

- Kỹ thuật số, hai mắt, Xoay 360 độ, nghiêng 45 độ - Thị kính: WF10x / 18mm - Ống chụp vào mũi: Quadruple, đảo ngược - Mục tiêu: 4x tiêu sắc (0.10), 10x (0.25), 40x (0,65). - Giai đoạn làm việc: Xoay quanh giai đoạn dia. 90mm; phạm vi di chuyển: 5mm; clip trượt - Hệ thống lấy nét: Thô và tốt với trục khác nhau - Illumination: Trắng dẫn, không thể sạc lại, với điều khiển độ sáng - Độ phân giải máy ảnh kỹ thuật số: 800X600pixels (0.48Mp)

Vui lòng gọi
Kính hiển vi kỹ thuật số Optika B-150DMR (có sẵn camera) Call

Kính hiển vi kỹ thuật số Optika B-150DMR (có sẵn camera)

- Kỹ thuật số, hai mắt, Xoay 360 độ, nghiêng 30 độ - Thị kính: WF10x / 18mm - Ống chụp vào mũi: Quadruple, đảo ngược - Mục tiêu: 4x tiêu sắc (0.10), 10x (0.25), 40x (0,65). - Giai đoạn làm việc: Hai lớp với giai đoạn trượt cơ khí; 125x116mm; phạm vi di chuyển: 76x30mm. - Hệ thống lấy nét: Đồng trục thô và tinh, với việc tập trung cơ chế dừng - Illumination: 1 watt LED với pin có thể sạc lại

Vui lòng gọi
Kính hiển vi kỹ thuật số Optika B-150DM (có sẵn camera) Call

Kính hiển vi kỹ thuật số Optika B-150DM (có sẵn camera)

- Kỹ thuật số, hai mắt, Xoay 360 độ, nghiêng 30 độ - Thị kính: WF10x / 18mm - Ống chụp vào mũi: Quadruple, đảo ngược - Mục tiêu: 4x tiêu sắc (0.10), 10x (0.25), 40x (0,65). - Giai đoạn làm việc: Hai lớp với giai đoạn trượt cơ khí; 125x115mm; phạm vi di chuyển: 50x30mm. - Hệ thống lấy nét: Đồng trục thô và tinh, với việc tập trung cơ chế dừng - Illumination: 1 watt với pin không thể sạc

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi mạch điện tử Optika XZ-1 Call

Kính hiển vi soi mạch điện tử Optika XZ-1

- Thị kính cố định WF10x/18mm với trắc vi có thang chia 1/10mm. - Vật kính tiêu sắc độ phóng đại điều chỉnh trong khoảng 0.7...4.5x (độ phóng đại lớn nhất của kính là 45x). - Điều chỉnh tiêu cự bởi hệ thống khe và bánh răng cơ khí. - Hệ thống 2 đèn chiếu sáng cho ánh sáng tới chiếu tới và ánh sáng truyền qua sử dụng bóng đèn halogen 12V/10W. - Khoảng cách làm việc 90mm

Vui lòng gọi
Kính hiển vi cầm tay 100x Optika XC-100L Call

Kính hiển vi cầm tay 100x Optika XC-100L

- Kính hiển vi dạng cầm tay cho việc đo kích thước. - Thị kính cố định WF10x/18mm với trắc vi có thang chia 1/10mm. - Vật kính 10x (độ phóng đại toàn kính là 100x), điều chỉnh tiêu cự bởi hệ thống khe và bánh răng cơ khí, đi kèm đèn chiếu sáng sử dụng pin dạng bút có khả năng điều chỉnh cường độ sáng.

Vui lòng gọi
Kính hiển vi kết nối máy tính HM-1600T

Kính hiển vi kết nối máy tính HM-1600T

- Kính hiển vi sinh học HM-1600T có độ phóng đại 1600 lần và có ống ngắm kết nối camera để chuyển hình ảnh soi lên màn hình tivi hoặc máy tính hoặc máy đèn chiếu (overhead) - Thị kính: WF10x và WF16x (có thể sử dụng 1 trong 2 thị kính trên) - Vật kính: 10x, 40x và 100x (soi dầu) - Kích thước của kính: 20cm x 15cm x 37cm - Trọng lượng đóng gói: 3.6kg (trọng lượng tịnh: 2.6kg)

4,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi sinh học 1 mắt Optika B-191S Call

Kính hiển vi sinh học 1 mắt Optika B-191S

- Mâm kính: Mâm kính hai lớp với hệ thống dịch chuyển cơ, kích thước 125x115mm, khoảng dịch chuyển theo chiều X-Y là 70x30, hệ thống kẹp tiêu bản sử dụng cho một tiêu bản. - Các vật kính: Các vật kính DIN tiêu sắc, bao gồm: + Tiêu sắc DIN 4x/0.10 + Tiêu sắc DIN 10x/0.25 + Tiêu sắc DIN 40x/0.65 + Tiêu sắc DIN 100x/1.25 (sử dụng dầu soi)

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt Optika B-20R

Kính hiển vi 1 mắt Optika B-20R

- Kính hiển vi sinh học 1 mắt Optika B-20, 400x, nguồn sang LED, núm chỉnh thô và tinh riêng biệt - Đầu kính: loại 1 mắt, nghiêng 45 độ, quay 360 độ - Thị kính: loại WF10x/16mm - Vật kính: 3 vật kính xoay 360 độ, với các độ phóng đại 4X, 10X, 40X - Điều chỉnh tiêu cự: điều chính tinh, thô bằng hai nút riêng biệt hai bên hông kính

4,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi sinh học 1 mắt Optika B-20C

Kính hiển vi sinh học 1 mắt Optika B-20C

- Kính hiển vi 1 mắt, 400x, nguồn sang LED, núm chỉnh thô và tinh đồng trục - Đầu kính : loại 1 mắt, nghiêng 45 độ, quay 360 độ - Thị kính : loại WF10x/ 18mm - Vật kính : 3 vật kính xoay 360 độ, tiêu cự 4X, 10X, 40X - Điều chỉnh tiêu cự: điều chính tinh,thô bằng nút đồng trục - Mâm kính: kích thước 105x95mm với bộ dịch chuyển tiêu bản

5,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi sinh học 1 mắt Optika M-100Fled

Kính hiển vi sinh học 1 mắt Optika M-100Fled

- Đầu kính : loại 1 mắt, nghiêng 45 độ, quay 360 độ - Thị kính : loại WF10x/ 18mm - Vật kính : 3 vật kính xoay 360 độ, tiêu sắc DIN 4X, 10X, 40X - Điều chỉnh tiêu cự: điều chính tinh,thô trên hai bên than máy - Mâm kính: Mâm kính phẳng 120x110mm, 2 kẹp tiêu bản

6,000,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0942.931.419

Tel Hà Nội

Tel Hà Nội - (024) 3200 5678

Tel HCM

Tel HCM - (028) 6686 9955

Email

Email - vattukhoahocquocte@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 40
  • Hôm nay 742
  • Hôm qua 2,094
  • Trong tuần 7,542
  • Trong tháng 18,168
  • Tổng cộng 587,590

Top

   (0)