Cân kỹ thuật

mỗi trang
Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX1202 (1200g/0.01g)

Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX1202 (1200g/0.01g)

- Khả năng cân tối đa: 1200g - Độ chính xác: 0.01g (10-2g) - Độ lặp lại: 0.02g - Độ tuyến tính: ±0.03g - Thời gian ổn định: 1.5 giây

6,000,000 đ
MUA NGAY
Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX2202 (2200g/0,01g)

Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX2202 (2200g/0,01g)

- Khả năng cân tối đa: 2200g - Độ chính xác: 0.01g (10-2g) - Độ lặp lại: 0.02g - Độ tuyến tính: ±0.03g - Thời gian ổn định: 1.5 giây

6,500,000 đ
MUA NGAY
Cân kĩ thuật Ohaus SPX6201 (6200g/0.1g)

Cân kĩ thuật Ohaus SPX6201 (6200g/0.1g)

- Khả năng cân tối đa: 6200g - Độ chính xác: 0.1g (10-1g) - Độ lặp lại: 0.1g - Độ tuyến tính: ±0.1g - Thời gian ổn định: 1 giây

6,000,000 đ
MUA NGAY
Cân kĩ thuật Ohaus SPX2201 (2200g/0.1g)

Cân kĩ thuật Ohaus SPX2201 (2200g/0.1g)

- Khả năng cân tối đa: 2200g - Độ chính xác: 0.1g (10-1g) - Độ lặp lại: 0.1g - Độ tuyến tính: ±0.1g - Thời gian ổn định: 1 giây

4,500,000 đ
MUA NGAY
Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX222 ( 220g/0.01g )

Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX222 ( 220g/0.01g )

- Khả năng cân tối đa: 220g - Độ chính xác: 0.01g (10-2g) - Độ lặp lại: 0.01g - Độ tuyến tính: ±0.01g - Thời gian ổn định: 1 giây

4,800,000 đ
MUA NGAY
Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX422 (420g/0.01g)

Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX422 (420g/0.01g)

- Khả năng cân tối đa: 420g - Độ chính xác: 0.01g (10-2g) - Độ lặp lại: 0.01g - Độ tuyến tính: ±0.01g - Thời gian ổn định: 1 giây

5,500,000 đ
MUA NGAY
Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX622 (620g/0.01g)

Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX622 (620g/0.01g)

- Khả năng cân tối đa: 620g - Độ chính xác: 0.01g (10-2g) - Độ lặp lại: 0.01g - Độ tuyến tính: ±0.01g - Thời gian ổn định: 1 giây

5,800,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 2 số 1200g/0,01g Kern KB1200-2N

Cân kỹ thuật 2 số 1200g/0,01g Kern KB1200-2N

- Khả năng cân tối đa: 1200 g - Độ đọc được : 0,01 g - Độ lặp lại : 0,01 g - Độ tuyến tính : ± 0,03 g - Khối lượng vật đếm nhỏ nhất: 0,03 g - Cơ số đếm: 1, 5, 10, 20, 50

7,000,000 đ
MUA NGAY
Cân bàn điện tử 100kg/10g Kern SFB100K10HIP

Cân bàn điện tử 100kg/10g Kern SFB100K10HIP

- Khả năng tối đa 100 kg - Khả năng đọc 10 g - Độ lặp lại 10 g - Độ tuyến tính ± 10 g - Thời gian ổn định 2 s - Thời gian làm ấm cân: 10 phút

19,000,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 6kg/0,1g Kern PFB6000-1M

Cân kỹ thuật 6kg/0,1g Kern PFB6000-1M

- Khả năng cân tối đa: 6000 g - Độ đọc được : 0,1 g - Độ lặp lại : 0,1 g - Độ tuyến tính :  0,3 g - Giá trị xác minh : 1 g T - Tải trọng nhỏ nhất: 2 g

7,500,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 6,5kg/0,1g Kern KB6500-1NM

Cân kỹ thuật 6,5kg/0,1g Kern KB6500-1NM

- Khả năng cân tối đa: 6500 g - Độ đọc được : 0,1 g - Độ lặp lại : 0,1 g - Độ tuyến tính : ± 0,3 g - Giá trị xác minh : 1 g - Khối lượng vật đếm nhỏ nhất: 0,1 g - Đơn vị cân: g, kg, ct

9,000,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 30kg/0,5g Kern CPB30K0.5N

Cân kỹ thuật 30kg/0,5g Kern CPB30K0.5N

- Khả năng cân tối đa: 30 Kg - Độ đọc được: 0,0005 kg (0,5 g) - Độ lặp lại: 0,001 kg - Độ tuyến tính: ± 0,002 g - Thời gian ổn định: 2 giây - Thời gian làm ấm cân: 120 phút - Trọng lượng đếm nhỏ nhất: 200 mg

8,500,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 2400g/0,01g Kern KB2400-2N

Cân kỹ thuật 2400g/0,01g Kern KB2400-2N

- Khả năng cân tối đa: 2400 g - Độ đọc được : 0,01 g - Độ lặp lại : 0,01 g - Độ tuyến tính : ± 0,03 g - Khối lượng vật đếm nhỏ nhất: 0,01 g - Đơn vị cân: kg, g, t, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK),..

9,000,000 đ
MUA NGAY
Cân điện tử bỏ túi 150g/0,1g Kern CM150-1N

Cân điện tử bỏ túi 150g/0,1g Kern CM150-1N

- Khả năng cân tối đa: 150 g - Độ đọc được : 0,1 g - Khoảng trừ bì : 150 g - Đơn vị cân: g, tol, tlt - Quả chuẩn yêu cầu: 100 g (M3)

800,000 đ
MUA NGAY
Cân kĩ thuật 2 số 1200g/0,01g Kern PFB1200-2

Cân kĩ thuật 2 số 1200g/0,01g Kern PFB1200-2

- Khả năng cân tối đa: 1200 g - Độ đọc được : 0,01 g - Độ lặp lại : 0,01 g - Độ tuyến tính : ± 0,03 g - Trọng lượng đếm nhỏ nhất: 20 mg - Đơn vị cân: g, ct, lb, oz, d, ozt, dwt, mo, tl h, tl c, tl t, t, bt, n

6,500,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 6kg/1g Kern EMS6K1

Cân kỹ thuật 6kg/1g Kern EMS6K1

- Khả năng cân tối đa: 6 Kg - Độ đọc được : 1 g - Độ lặp lại : 1 g - Độ tuyến tính : ± 0,3 g - Thời gian ổn định: 3 giây - Thời gian làm ấm cân: 30 phút T - Đơn vị cân: g, kg

1,800,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 2 số Kern EWJ600-2M

Cân kỹ thuật 2 số Kern EWJ600-2M

- Khả năng cân tối đa: 600 g - Độ đọc được : 0,01 g - Độ lặp lại : 0,01 g - Độ tuyến tính : ± 0,03 g - Khối lượng vật đếm nhỏ nhất: 0,01 g - Vật cân nhỏ nhất: 0,5 g - Cấp chính xác: Cấp II

10,000,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 2 số Kern PES2200-2M

Cân kỹ thuật 2 số Kern PES2200-2M

- Hãng sản xuất:Kern - Germany - Xuất xứ: Nhật - Khả năng cân: 2.200 g - Độ chính xác: 0,01g - Kích thước đĩa cân: 200 x 200 mm

29,000,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật Mettler Toledo MS 4002S

Cân kỹ thuật Mettler Toledo MS 4002S

- Cân Kỹ Thuật Mettler Toledo - Model:MS 4002S - Dòng cân kỹ thuật MS mang lại cho người sử dụng kết quả cân chính xác và đáng tin cậy

12,000,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 2000G JJ2000

Cân kỹ thuật 2000G JJ2000

- Khả năng cân tối đa : 2000 g - Độ chính xác : 0.1 g - Kích thước bàn cân : 190 x 160 (mm)

4,000,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 3000G JJ3000

Cân kỹ thuật 3000G JJ3000

- Khả năng cân tối đa : 3000 g - Độ chính xác : 0.1 g - Kích thước bàn cân : 190 x 160 (mm)

4,000,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 5000G JJ5000

Cân kỹ thuật 5000G JJ5000

- Khả năng cân tối đa : 5000 g - Độ chính xác : 0.1 g - Kích thước bàn cân : 190 x 160 (mm)

4,000,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 6000G JJ6000

Cân kỹ thuật 6000G JJ6000

- Khả năng cân tối đa : 6000 g - Độ chính xác : 0.1 g - Kích thước bàn cân : 190 x 160 (mm)

4,500,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 2200g JJ2202BC

Cân kỹ thuật 2200g JJ2202BC

Khả năng cân tối đa : 2200 g Độ chính xác : 0.01 g Kích thước bàn cân : 190 x 205 (mm)

4,900,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 3200g JJ3202BC

Cân kỹ thuật 3200g JJ3202BC

Khả năng cân tối đa : 2200 g Độ chính xác : 0.01 g Kích thước bàn cân : 190 x 205 (mm)

5,900,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 200g DT200

Cân kỹ thuật 200g DT200

- Khả năng cân tối đa : 200 g - Độ chính xác : 0.1 g - Kích đĩa cân : Φ135mm

2,200,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 500g DT500

Cân kỹ thuật 500g DT500

- Khả năng cân tối đa : 500 g - Độ chính xác : 0.1 g - Kích đĩa cân : Φ135mm

2,200,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 1000g DT1000

Cân kỹ thuật 1000g DT1000

- Khả năng cân tối đa : 1000 g - Độ chính xác : 0.1 g - Kích đĩa cân : Φ135mm

2,200,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 2000g DT2000

Cân kỹ thuật 2000g DT2000

- Khả năng cân tối đa : 2000 g - Độ chính xác : 1 g - Kích thước đĩa cân : 190 × 160mm

2,700,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật T5000g DT5000

Cân kỹ thuật T5000g DT5000

- Khả năng cân tối đa : 5000 g - Độ phân giải : 2g - Kích thước đĩa cân : 190 × 160mm

2,970,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 6kg/0,1g Kern PCB6000-1

Cân kỹ thuật 6kg/0,1g Kern PCB6000-1

- Cân kỹ thuật điện tử 6kg/0,1g - Model: PCB 6000 1; - Hãng sản xuất:Kern / Germany

5,800,000 đ
MUA NGAY
Cân phòng thí nghiệm 2 số Daihan WBA-6200 Call

Cân phòng thí nghiệm 2 số Daihan WBA-6200

- Đếm khả dụng & chế độ cân (g/%) - Đơn vị cân khác nhau: (g-/ct-/GN-/dwt-/...) - Trọng lượng hiệu chuẩn bên ngoài: 500g - Hiệu chỉnh bằng số tuyến tính - Cài đặt ngày và giờ để lưu trữ dữ liệu - Có sẵn pin sạc (6V/1.2A) - Chức năng điều chỉnh gồm 4 cấp chống sốc - Màn hình hiển thị LCD cỡ lớn với chức năng Back -Light

Vui lòng gọi
Cân phòng thí nghiệm 2 số Daihan WBA-3200 Call

Cân phòng thí nghiệm 2 số Daihan WBA-3200

- Đếm khả dụng & chế độ cân (g/%) - Đơn vị cân khác nhau: (g-/ct-/GN-/dwt-/...) - Trọng lượng hiệu chuẩn bên ngoài: 200g - Hiệu chỉnh bằng số tuyến tính - Cài đặt ngày và giờ để lưu trữ dữ liệu - Có sẵn pin sạc (6V/1.2A) - Chức năng điều chỉnh gồm 4 cấp chống sốc - Kích cỡ siêu màn hình hiển thị LCD Back -Light

Vui lòng gọi
Cân kĩ thuật 2 số Daihan WBA-220 Call

Cân kĩ thuật 2 số Daihan WBA-220

- Kèm quả cân 200g hiệu chuẩn bên ngoài - Màn hình hiển thị LCD Blue Back Light; - Nguồn điện 220 VAC; 9V/3A - Kích thước đĩa cân và lồng kính: Ø80mm - Chứng nhận CE - Nhiệt độ hoạt động: 5,0 ~ 35 ℃ - Có cổng RS232 cho máy in

Vui lòng gọi
Cân kỹ thuật 3200g

Cân kỹ thuật 3200g

Cân kỹ thuật 3200g - Model: AJ-3200E - Khả năng cân: 3200g (3.2kg) - Bước nhảy: 0.01g - Độ lặp lại: 0.01g - Độ tuyến tính: ±0.01g - Thời gian hiển thị kết quả: 2.5 giây - Kích thước đĩa cân: 180 mm x 160mm

16,000,000 đ
MUA NGAY
Cân kỹ thuật 3200g của Shimadzu

Cân kỹ thuật 3200g của Shimadzu

Cân kỹ thuật 3200g của Shimadzu - Model: BL-3200H - Khả năng cân max: 3200g - Độ chính xác: 0,01g - Kích thước: 160mm x 124mm - Kích thước khung cân: 170mm(W) x 240mm(D) x 75mm(H) - Cổng liên kết: RS/I-O

12,000,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0942.931.419

Tel Hà Nội

Tel Hà Nội - (024) 3200 5678

Tel HCM

Tel HCM - (028) 6686 9955

Email

Email - vattukhoahocquocte@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 50
  • Hôm nay 700
  • Hôm qua 2,094
  • Trong tuần 7,500
  • Trong tháng 18,126
  • Tổng cộng 587,548

Top

   (0)