Cân điện tử

mỗi trang
CÂN BÀN ĐIỆN TỬ OHAUS 60 Kg

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ OHAUS 60 Kg

- Khả năng cân tối đa: 60kg - Khả năng đọc: 0.01kg (10g) - Độ phân giải khuyến cáo: 1:6000 - Kích thước sàn cân: 300 × 350mm

5,000,000 đ
MUA NGAY
CÂN BÀN ĐIỆN TỬ OHAUS 150 Kg

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ OHAUS 150 Kg

- Khả năng cân tối đa: 150kg - Khả năng đọc: 0.02kg (20g) - Độ phân giải khuyến cáo: 1:75000 - Kích thước sàn cân: 400 × 500 mm

5,000,000 đ
MUA NGAY
Cân đo tỷ trọng điện tử Alfa Mirage (Japan) MD-300S

Cân đo tỷ trọng điện tử Alfa Mirage (Japan) MD-300S

- Khả năng cân max: 500g - Độ chính xác: 0.001 g - Màn hình hiển thị LCD, cân được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Châu Âu….

50,000,000 đ
MUA NGAY
Cân tỷ trọng điện tử Alfa Mirage (Japan) SD-200L Call

Cân tỷ trọng điện tử Alfa Mirage (Japan) SD-200L

- Độ phân giải: 0.0001g/cm3 - Khả năng đo tỷ trọng: 0.0001g/cm3 - Khả năng cân: 0.0001~200 gam - Hiển thị thể tích: 0.001 cm3 - Độ lặp lại: ±0.0001 g/cm3 - Kích thước mẫu cân tối đa: 120 x 70 x 30 mm (sâu x rộng x cao) - Lượng chất lỏng cần thiết: 50cc - Phương pháp đo: Phương pháp đo thủy tĩnh và tỷ trọng kế - Kích thước cân: 319 x 213 x 301 mm (Sâu x Rộng x Cao) - Trọng lượng: 5.8kg

Vui lòng gọi
Cân tỷ trọng điện tử Alfa Mirage (Japan) MDS-300S Call

Cân tỷ trọng điện tử Alfa Mirage (Japan) MDS-300S

- Độ phân giải: 0.001g/cm3 - Khả năng đo tỷ trọng: 0.001g/cm3 - Khả năng cân: 0.01 – 300 gam - Hiển thị thể tích: 0.001 cm3 - Độ lặp lại: ±0.001 g/cm3 - Kích thước mẫu cân tối đa: 120 x 70 x 30 mm (sâu x rộng x cao) - Lượng chất lỏng cần thiết: 50cc - Phương pháp đo: Phương pháp đo thủy tĩnh và tỷ trọng kế - Kích thước cân: 218 x 190 x 170 mm (Sâu x Rộng x Cao) - Trọng lượng: 1.54kg

Vui lòng gọi
Cân tỷ trọng điện tử Alfa Mirage (Japan) MDS-300 Call

Cân tỷ trọng điện tử Alfa Mirage (Japan) MDS-300

- Độ phân giải: 0.001g/cm3 (0.0001g/cm3) - Khả năng đo tỷ trọng: 0.001g/cm3 - Khả năng cân: 0.01 – 300 gam (0.0001~300g) - Hiển thị thể tích: 0.001 cm3 - Độ lặp lại: ±0.001 g/cm3 - Kích thước mẫu cân tối đa: 100 x 70 x 25mm (sâu x rộng x cao) - Lượng chất lỏng cần thiết: 50cc - Phương pháp đo: Phương pháp đo thủy tĩnh và tỷ trọng kế - Kích thước cân: 260 x 190 x 200 mm (Sâu x Rộng x Cao) - Trọng lượng: 2.8kg

Vui lòng gọi
Cân tỷ trọng điện tử Alfa Mirage (Japan) MDS-3000 Call

Cân tỷ trọng điện tử Alfa Mirage (Japan) MDS-3000

- Độ phân giải: 0.01g/cm3 (0.001g/cm3) - Khả năng đo tỷ trọng: 0.01g/cm3 - Khả năng cân: 0.01 – 3000 gam (0.001~3000g) - Hiển thị thể tích: 0.001 cm3 - Độ lặp lại: ±0.01 g/cm3 - Kích thước mẫu cân tối đa: 120 x 100 x 35mm (sâu x rộng x cao) - Lượng chất lỏng cần thiết: 50cc - Phương pháp đo: Phương pháp đo thủy tĩnh và tỷ trọng kế - Kích thước cân: 260 x 240 x 240 mm (Sâu x Rộng x Cao) - Trọng lượng: 4.2kg

Vui lòng gọi
Cân tỷ trọng điện tử Alfa Mirage (Japan) EW-300SG Call

Cân tỷ trọng điện tử Alfa Mirage (Japan) EW-300SG

- Độ phân giải: 0.01g/cm3 - Khả năng đo tỷ trọng: 0.01g/cm3 - Khả năng cân: 0.01 – 300 gam - Hiển thị thể tích: 0.01 cm3 - Độ lặp lại: ±0.01 g/cm3 - Kích thước mẫu cân tối đa: 100 x 70 x 25mm (sâu x rộng x cao) - Phương pháp đo: Phương pháp đo thủy tĩnh và tỷ trọng kế - Kích thước cân: 218 x 190 x 170 mm (Sâu x Rộng x Cao) - Trọng lượng: 1.6kg

Vui lòng gọi
Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX1202 (1200g/0.01g)

Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX1202 (1200g/0.01g)

- Khả năng cân tối đa: 1200g - Độ chính xác: 0.01g (10-2g) - Độ lặp lại: 0.02g - Độ tuyến tính: ±0.03g - Thời gian ổn định: 1.5 giây

6,000,000 đ
MUA NGAY
Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX2202 (2200g/0,01g)

Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX2202 (2200g/0,01g)

- Khả năng cân tối đa: 2200g - Độ chính xác: 0.01g (10-2g) - Độ lặp lại: 0.02g - Độ tuyến tính: ±0.03g - Thời gian ổn định: 1.5 giây

6,500,000 đ
MUA NGAY
Cân kĩ thuật Ohaus SPX6201 (6200g/0.1g)

Cân kĩ thuật Ohaus SPX6201 (6200g/0.1g)

- Khả năng cân tối đa: 6200g - Độ chính xác: 0.1g (10-1g) - Độ lặp lại: 0.1g - Độ tuyến tính: ±0.1g - Thời gian ổn định: 1 giây

6,000,000 đ
MUA NGAY
Cân kĩ thuật Ohaus SPX2201 (2200g/0.1g)

Cân kĩ thuật Ohaus SPX2201 (2200g/0.1g)

- Khả năng cân tối đa: 2200g - Độ chính xác: 0.1g (10-1g) - Độ lặp lại: 0.1g - Độ tuyến tính: ±0.1g - Thời gian ổn định: 1 giây

4,500,000 đ
MUA NGAY
Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX222 ( 220g/0.01g )

Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX222 ( 220g/0.01g )

- Khả năng cân tối đa: 220g - Độ chính xác: 0.01g (10-2g) - Độ lặp lại: 0.01g - Độ tuyến tính: ±0.01g - Thời gian ổn định: 1 giây

4,800,000 đ
MUA NGAY
Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX422 (420g/0.01g)

Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX422 (420g/0.01g)

- Khả năng cân tối đa: 420g - Độ chính xác: 0.01g (10-2g) - Độ lặp lại: 0.01g - Độ tuyến tính: ±0.01g - Thời gian ổn định: 1 giây

5,500,000 đ
MUA NGAY
Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX622 (620g/0.01g)

Cân kĩ thuật Ohaus 2 số lẻ SPX622 (620g/0.01g)

- Khả năng cân tối đa: 620g - Độ chính xác: 0.01g (10-2g) - Độ lặp lại: 0.01g - Độ tuyến tính: ±0.01g - Thời gian ổn định: 1 giây

5,800,000 đ
MUA NGAY
Cân phân tích 4 số 210g Ohaus PA 214

Cân phân tích 4 số 210g Ohaus PA 214

- Khả năng cân tối đa: 210g - Độ chính xác: 10 4g (d=e=0.1mg) (d độ lặp lại, e độ chính xác) - Độ lặp lại: 0.0001g Độ tuyến tính: ±0.0002g Đơn vị cân: gram, kg, milli gram, ounce, ounce troy, carat, penni,Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài loan,… - Nguồn điện: 220V/50Hz - Khoảng nhiệt độ môi trường hoạt động: 10- 30 độ C

14,000,000 đ
MUA NGAY
Cân phân tích 3 số 210g Ohaus PA 213

Cân phân tích 3 số 210g Ohaus PA 213

- Khả năng cân tối đa: 210g - Độ chính xác: 10 3g (d=e=1mg) (d độ lặp lại, e độ chính xác) - Độ lặp lại: 0.001g - Độ tuyến tính: ±0.002g Đơn vị cân: gram, kg, milli gram, ounce, ounce troy, carat, penni,Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài loan,… - Nguồn điện: 100 120 VAC, 220 240VAC, 50/60Hz - Khoảng nhiệt độ môi trường hoạt động: 10 - 30 độ C

9,500,000 đ
MUA NGAY
Cân phân tích 3 số 410g Ohaus PA 413

Cân phân tích 3 số 410g Ohaus PA 413

- Khả năng cân tối đa: 410g - Độ chính xác: 10 3g (d=e=1mg) (d độ lặp lại, e độ chính xác) - Độ lặp lại: 0.001g Độ tuyến tính: ±0.002g Đơn vị cân: gram, kg, milli gram, ounce, ounce troy, carat, penni, Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài loan - Nguồn điện: 220V/50Hz - Khoảng nhiệt độ môi trường hoạt động: 10 - 30 độ C

11,000,000 đ
MUA NGAY
Cân phân tích 4 số 200g FA2104

Cân phân tích 4 số 200g FA2104

- Khả năng cân max: 200g - Độ chính xác: 0,1mg - Kích thước đĩa cân: Փ90mm - Màn hình hiển thị LCD, cân được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Châu Âu

10,000,000 đ
MUA NGAY
Cân phân tích 5 số lẻ (10-5g, 0.01mg) SARTORIUS Call

Cân phân tích 5 số lẻ (10-5g, 0.01mg) SARTORIUS

Cân phân tích 5 số lẻ (10-5g, 0.01mg) - Model: QUINTIX125D-1S - Khả năng cân Max : 120 g - Độ chính xác : 0,00001g (10-5 g) với dải cân dưới 60g và 0,0001 g (10-4g) với dải cân từ 60 - 120g - Độ lặp lại: ± 0.02/0.04/0.07 mg - Độ tuyến tính: ± 0.1/0.1/0.2 mg - Thời gian ổn định: 6/6/2 giây

Vui lòng gọi
Cân phân tích 3 số Ohaus STX223 (220g/0.001g)

Cân phân tích 3 số Ohaus STX223 (220g/0.001g)

- Khả năng cân tối đa: 220g - Độ chính xác: 0.001g (10-3g) - Độ lặp lại: 0.001g - Độ tuyến tính: ±0.003g - Thời gian ổn định: 1.5 giây

8,500,000 đ
MUA NGAY
Cân phân tích 3 số Ohaus SPX223 (220g/0.001g)

Cân phân tích 3 số Ohaus SPX223 (220g/0.001g)

- Khả năng cân tối đa: 220g - Độ chính xác: 0.001g (10-3g) - Độ lặp lại: 0.002g - Độ tuyến tính: ±0.003g - Thời gian ổn định: 1.5 giây

6,500,000 đ
MUA NGAY
Chén cân 50x30

Chén cân 50x30

Chén cân 50x30

30,000 đ
MUA NGAY
Chén cân 40x25

Chén cân 40x25

Chén cân 40x25

22,000 đ
MUA NGAY
Chén cân 25x40

Chén cân 25x40

Chén cân 25x40

20,000 đ
MUA NGAY
Chén cân 30x50

Chén cân 30x50

Chén cân 30x50

30,000 đ
MUA NGAY
Chén cân 25x25

Chén cân 25x25

Chén cân 25x25

16,000 đ
MUA NGAY
Bộ quả chuẩn cấp M3 từ 1g - 10kg Kern Code 362-99

Bộ quả chuẩn cấp M3 từ 1g - 10kg Kern Code 362-99

- Cấp chính xác M3 theo OIML - Bộ quả chuẩn làm bằng sắt đúc và đồng thau mịn, được sơn phết - Vật liệu hiệu chỉnh khối lượng: Bằng đồng thau mịn và sắt đúc, được sơn phết - Hộp đựng: Làm bằng gỗ nguyên khối

11,500,000 đ
MUA NGAY
Bộ quả chuẩn cấp M2 từ 1g - 500g Kern Code 354-45

Bộ quả chuẩn cấp M2 từ 1g - 500g Kern Code 354-45

- Bộ quả chuẩn 1g~500g - Cấp chính xác M2 - Code: 354-45 - Hãng sản xuất:Kern Germany

4,000,000 đ
MUA NGAY
Quả cân chuẩn cấp M1 từ 1mg - 500g Kern Code 343-454

Quả cân chuẩn cấp M1 từ 1mg - 500g Kern Code 343-454

- Quả cân chuẩn M1 từ 1mg đến 500g - Code: 343- 454 - Hãng sản xuất:Kern Sohn / Germany

6,000,000 đ
MUA NGAY
Bộ quả chuẩn cấp F2 từ 1mg - 500g Kern Code 333-054

Bộ quả chuẩn cấp F2 từ 1mg - 500g Kern Code 333-054

- Bộ quả chuẩn 1mg 500g - Cấp chính xác F2 - Code: 333-054 - Hãng sản xuất:Kern Germany

16,000,000 đ
MUA NGAY
Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg - 500g Kern Code 323-65

Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg - 500g Kern Code 323-65

- Bộ quả cân chuẩn 1mg 500g cấp F1 - Code: 323-65 - Hãng sản xuất:Kern Germany

19,500,000 đ
MUA NGAY
Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1g ~ 500g Kern Code 322-054

Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1g ~ 500g Kern Code 322-054

- Bộ quả cân F1 từ 1g ~ 500g - Code: 322-054 - Hãng sản xuất:Kern Germany

11,000,000 đ
MUA NGAY
Bộ quả cân chuẩn cấp E2 Kern Code 313-054

Bộ quả cân chuẩn cấp E2 Kern Code 313-054

- Bộ quả cân chuẩn từ 1mg đến 500g cấp chính xác E2 theo OIML - Quả cân hình trụ, làm bằng thép không gỉ bóng - Vật liệu hiệu chỉnh khối lượng: Làm bằng thép không gỉ, đánh bóng; Khối lượng mg là bạc Đức - Vật liệu vỏ đựng: Bằng nhựa; Các quả mg (1mg-500mg) được đặt trong hộp nhựa di chuyển được

38,000,000 đ
MUA NGAY
Bộ quả cân chuẩn cấp E1 Kern Code 308-42

Bộ quả cân chuẩn cấp E1 Kern Code 308-42

- Item number: 308 42; Kern / Germany - Dải quả chuẩn từ 1 mg đến 500 mg - Làm bằng thép không gỉ đặc, hình trụ

18,500,000 đ
MUA NGAY
Chén cân nắp mài DURAN Call

Chén cân nắp mài DURAN

- Nắp đậy kín, giúp tránh mất mát hóa chất trong quá trình vận chuyển sau khi cân. - Có 2 loại: chén cân thấp, và chén cân cao. - Xuất xứ: DURAN Đức

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0942.931.419

Tel Hà Nội

Tel Hà Nội - (024) 3200 5678

Tel HCM

Tel HCM - (028) 6686 9955

Email

Email - vattukhoahocquocte@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 51
  • Hôm nay 1,278
  • Hôm qua 903
  • Trong tuần 7,111
  • Trong tháng 19,399
  • Tổng cộng 617,188

Top

   (0)